Page 37 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 37

 Bladet Vesterålen Lørdag 13. februar 2021 JUBILEUM 25
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – bilder fra vårt arkiv
  Storsenter: Opus kjøpesenter på Stokmarknes, her fra en gang påop 90-tallet.
Kostymetoget var tradisjon under Sommer Melbu. Her ble både folk og barnevogn dekorert. Her fra sommeren 1993. Hurtigruta: Hurtigruta Ragnvald Jarl på tur inn til Sortland, mai 1989.
Vesterålens Andelsmølle ble bygd i 1939 og fikk stor betydning for distriktets tilgang på mel Sortland Guttemusikk «Gjenoppsto» i 1951, etter initiativ av Magne Thomassen og dirigent Åge og gryn i krigsårene. Mølla sto tom og uten virksomhet i mange år og skulle rives da den brant Thomassen.
ned i 1983.
    Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år


   35   36   37   38   39