Page 5 - Blokken og Djupfjord
P. 5

Bilde «Lysbroen» av Kaare Espolin Jonson
Foto for omslag, bildet foran tittelbladet og kapittelinnledninger av Frank Olsen.
Private bilder med ukjent fotograf er levert av: Historiegruppa i Blokken, og for øvrig bilder fra private familiesamlinger.
Takk til alle som har bidratt!
Grafisk produksjon: K. Nordahls Trykkeri As


   3   4   5   6   7