Page 49 - Blokken og Djupfjord
P. 49

Astrid Marie Glad og Carl Johan Falch bodde i mange år i Lødingen og Blokken. I 1917 kom de til Bygd, og fire år etter flyt- tet de til Sortland. Sønnen Sigurd Glad Falch og kona hans, Helga Strand (par 1935), bodde ei tid på Bygd før de flyttet til Laksevåg ved Bergen.
De to yngste i søskenflokken, Harald Rolf Egil Glad, og Alf Frithjof Glad, delte gården mellom seg i 1903 og fikk skjøtet av broren Jens Adolf Glad som utvandret til USA i 1905.
Alf Glad ble eier av sørligste delen. I 1905 giftet han seg med Marsella Eli Olsen. De fikk fem barn: Arvid Osenbroch (1906– 1978) – (gift med Else M. Vik i 1940). Jens Arnt Karle – (gift med Ruth M. Lagesen i 1937). Det tredje barnet fikk navnet Hagny Aminda – (gift 1940 med Aasmund Hagen Sigerfjord). Fjerde barn fikk navnet Sigfred Ragnvald (1917–1989) – (gift med Hilda K. Henriksen i 1947). Femte barnet Aage, ble født i 1922.
Harald Glad giftet seg i 1900 med Hilda Ottesen, Holand. De bodde de første årene på Holand. Det var hjemgården til Hilda, men i 1903 flyttet de til nordparten av Haralds farsgård på Bygd. Her vokste det opp seks barn: Rolf Glad (født 1901 på Holand – gift i med Gudrun Søbye. De emigrerte til USA i 1925). Torleif Glad, (1903–1965 – giftet seg på Sortland med Valborg Natland i 1934). Tredje barn, Erling Tornøe Glad (1906–1983) emigrerte til USA i 1929.
Fjerde barn, Hildur Inga Harriet (1909–1989) giftet seg med Oskar E. Ovesen i 1942. De overtok gården og drev den videre. I 1956 døde Oskar E. Ovesen, etter en ulykke på Sortland Meieri. Oskar Ovesen ble 48 år gammel.
Femte i barneflokken etter Harald og Hilda Glad var Sofie Henriette Georgine Glad, (født 1912). Hun flyttet til Oslo og gif- tet seg med Harald Oppi.
Yngste barn fikk navnet Gerd Glad (1919–2003). Hun giftet seg med Axel Jacobsen fra Vågan i 1941.
Jens Ellingsen Glad.
 48
Forrige side: Strandlandskap med Geitrams.

   47   48   49   50   51