Page 35 - Blokken og Djupfjord
P. 35

FOLKET LANGS DJUPFJORDEN 1865–1900
I 1865/66 er tre familier etablert i Djupfjord. På Straumneset bor Nils Kristiansen (1820–1899) og Andrine Pettersdatter (1819– 1885). De har to sønner, Edvard Andreas (1842–1913) og Johan Andreas Martin (1852–1938).
På Skjåneset bor Hans Andreas Danielsen (1826–1888) og An- drea Nicoline Jensen (1833–1925). De gifter seg i 1853. Han er født i Hongfjorden og hun i Dverberg. De får åtte barn, to blir født mens de bor på Skjåneset. Det er Jens Richard (1865–1880), og Regine Elene (1869–1961). Det første barnet, Niels Enok Ber- tin, blir født i 1853 og dør i 1859, seks år før de kommer til Skjå- neset. I 1855 får de sitt andre barn, Petter Jørgen, han dør i 1872.
Casper Andreas (1858–1952), nummer tre i barne-flokken, får derimot et langt liv. Han blir gift med Tine Pauline Andreasdat- ter. Navnet Casper ble nevnt av de eldre i Djupfjord som en av de siste barna som bodde på Skjåneset i Djupfjord. Han hadde vært på besøk en gang på sine eldre dager.
Det fjerde barnet til Hans og Andrea Nicoline er ei jente som får navnet Christine Georgine (1862–1952). Hun blir gift med An- ton Ludvik Dahl.
Familien får som nevnt to barn mens de bor på Skjåneset. Jens Richard, født i 1865, dør i 1880. Regine Elene (1869–1961) deri- mot, får et langt liv.
To barn til blir født etter at de er flyttet til Dverberg. Peter Jørgen (1872–1955) blir gift med Oluffa Kristine Hanssen. Det siste og åttende barnet får navnene Albertine Pauline Helmine (1877–1952) gifter seg med Marelius Antonsen.
Kulturlandskapet nede på Skjåneset viser enda tydelige tegn etter bosetting. Jorda er karrig og full av stein, men noen små åkerlapper er gjort steinfrie. Steinrøysene ligger tett, og store de- ler av jorda synes først og fremst å bestå av stein. Mye småljåslåtte og høsting i utmarka må ha vært nødvendig. Sykdom, ulykke og død var folk flest vant til, og ikke minst folk på Skjåneset. Det var nok ofte vanskelig å klare seg på plassen, og om en av ektefellene falt fra, var det temmelig umulig å klare seg.
BYGNINGER OG SJØHUS BYGGES OPP I DJUPFJORD Karl Oluf og Ellen Katrine Glad, bygger seg en ny heim oppe på bakken ovenfor Skjelbukta. Gården Djupfjord er etablert. Det blir etter hvert flere som setter bo i Djupfjord. Sjøhus blir bygd
Gammelstua på Straumneset der Nils Kristiansen og Andrine Pettersdatter bodde med barna Edvard Andreas og Johan Andreas Martin. Huset ble sene- re benyttet til snekkerstue.
Kollorert foto: Gudmund Strøm.
 34
Forrige side: Regnbue over Forrahauge- ne i Djupfjord.


   33   34   35   36   37