Page 37 - Blokken og Djupfjord
P. 37

  Bekjentskap og familiebånd var uten tvil avgjørende for at ung- dom skulle få innpass i arbeidslivet.
Guttene lærte dugelighet på havet gjennom deltagelse i fiskeri fra tidlig barndom. Ferdighet på havet ble overlevert fra en gene- rasjon til neste gjennom arbeidsoppgaver som var knyttet til se- songfiskeriene. Vedlikehold og stell av båter og bruk pågikk hele året. Arbeidet innen jordbruket var sterkt kjønnsdelt. Fjøsstell var kvinners domene. Unge jenter ble tidlig lært opp i kunsten å melke, karde, spinne, strikke og veve. Klær skulle sys, fintøy og arbeidstøy skulle stelles og vaskes. Små hender kunne ikke sitte uvirksomme. «Det e stukt å vær lat» var et velbrukt utsagn til bruk
36
Berit Paulsdatter var sørsame og kom til Sortland som taus hos familien El- lingsen. Seinere gifta hun seg med Nils Martinus Olsen fra Blokken.
Nils og Berits tippoldebarn, Vivian med sin lille datter på «Beretberget» ved Hallskogvatnet, sommeren 2015. Her hadde tippoldemoren sin faste fis- keplass. Foto: Arnulf Glad.


   35   36   37   38   39