Page 25 - Blokken og Djupfjord
P. 25

  Karen Schøller Rosenvinge Dishington Falch Ellingsen på Sort- land, og blir konfirmert der.
Oppsummert blir slektsforholdene da at første mannen til Ka- ren Schøller Rosenvinge Falch Ellingsen, Jonas Falch, var morfar til Pauline Christine Falch Ellingsen Glad, og den andre mannen, Abel Ellingsen, en onkel.
Jens Ellingsen på Sortland gifter seg i 1815 med Karen Me- chlenborg (Mikkelborg). Hun er pleiedatter av Ole Hartvig Hvid i Selsøyvik på Helgeland. Hun er med da Ole Hartvig Hvid flytter til Ballstad i Lofoten, der han døde i 1808. På dette tidspunkt bod- de også Peder Munch Glad med familie på samme sted.
Også Christopher Martin Glad er nevnt som pleiesønn hos Ole Hartvig Hvid på den tid han eier handelstedet Selsøyvik på Hel- geland. Ole Hartvig Hvid var som tidligere nevnt gift med Peder Munch Glads halvsøster.
Det er god grunn til å tro at Karen Mikkelborgs giftemål med Jens Ellingsen på Sortland i 1815, var bindeleddet til Sortland for Gladfamilien. Tre år etter er også de flyttet til Vesterålen. Her fin- ner Christoffer Martin Glad sin livsledsager, tremenningen Pau- line Christine Falch Ellingsen. De gifter seg som nevnt i 1818 og flytter til Blokken.
En yngre bror av Christopher, Jacob Hass Glad, blir gift med Maria Johnsen. Hun er brordatter av Isach Johnsen fra Misvær i
Forrige side: Temming og nyttiggjøring av Blokkenelva omformer etter hvert gården Blokken til et betydelig industri- sted i Vesterålen.
24
Steinheia i Blokken. Foto: Arnulf Glad
Parti fra Hauklandstranda på Vestvå- gøy. Foto: Arnulf Glad.

   23   24   25   26   27