Page 243 - Blokken og Djupfjord
P. 243

sånt når man kommer opp på en fjelltopp og skuer ut over landet omkring. Hvis De visste hvilken følelse det gir å komme seg på toppen av et fjell, etter lange strabaser og vanskelig klatring, da forsto De oss sikkert. Vi lever for det, det er livet vårt. Vi kan ikke tenke oss noe annet.»
Alle tre var den gang i 20-årene, og Tony Howard mente nok det han sa for 55 år siden til Bladet Vesterålen.
Etter 1965 Rimmon M. C. Trolltind Expedition, var Tony Ho- ward med på å utvikle et produksjonsselskap for fjellsikringsut- styr. I mange år har han også drevet eget konsulentfirma innen fjellturisme, med oppdrag over hele verden. Han er i tillegg en utmerket skribent.
Anthony Jones ble anerkjent kunstmaler som for det meste oppholdt seg ved Middelhavet.
Harold Heald drev i mange år sitt eget firma innen grunnbor- ing, med oppdrag over hele Nord-England.
FJELLKLATREOPPLEVELSER I WALES
I 1963, mot slutten av mai, reiste jeg til Oldham. Jeg hadde gjen- nomført fire års læretid i boktrykkerfaget. Nå ville jeg se hvor disse eventyrerne fra England kom fra, og hvilke fjell de hadde trent på. Jeg ble godt mottatt. Med et preg av å være en innfødt raritet fra et fjell-arkadisk Nord-Norge, ble jeg tatt med rundt i Nord-England og Wales.
242
Norges enestående spade, Reka i Eids- fjord. Foto: Arnulf Glad.
 

   241   242   243   244   245