Page 231 - Blokken og Djupfjord
P. 231

ger opp finner man Reinberget som et slags minne etter de første brukerne av marka. I Tjota var det på det meste fire sommerfjøser og fire «melkarhytter». Ved elva var det én fjøs og ei hytte og på Klubben to sommerfjøser.
Når våren kom ble kyrne drevet langs vatnet til Nerdalen, og før hyttene kom, ble det rodd opp de to kilometrene over vannet, morgen og kveld. Etter at hyttene var reist, ble arbeidsdagen kor- tere ved at seterfolket overnattet i dalen, og melka separert før man tok på heimtur.
På midten av 30-tallet kom de første motorbåtene. Det var små to-taktsmotorer på ca. tre HK, produsert ved Blokken Skipsverft. Motoren, som ble kalt «Blokkhesten», fikk først en liten bensin- skjenk, og etterpå gikk den mer eller mindre villig på lysolje eller solar etter som en hadde. Det skal ennå finnes én slik motor igjen i Blokken som det er vel verdt å ta vare på. I 1957 var det definitivt slutt på seterlivet i Blokkendalen.
BJØRNEPLAGE
Av et matrikkelutkast fra 1723 kan man lese om stor bjørneplage i Blokkendalen. Sau og geit måtte gjetes, eller dyrene ble ført over
til Langøya der det ikke var bjørn på denne tiden.
På Gjetarneset ved Innervatnet hadde Petter Glad sine dyr, og Torstein Glad skreiv for mange år siden i hytteboka som sto på Gjetarneset om ei gjeterjente som hette Tobine som gjette sauene og geitene der. Hun var ikke skvetten av seg. Det kom en bjørn
230
Avreise fra Innerdalen. Det gikk bra også denne gangen. Bildet antakelig fra rundt 1940.
 

   229   230   231   232   233