Page 230 - Blokken og Djupfjord
P. 230

HOTELL SORGENFRI Innerdalshytta ble bygd først på tret- titallet av Torstein Glad og Kristian Kristiansen (Torsteins svoger). Hytta var ofte utlånt, og den ble raskt po- pulær, så populær at den fikk navnet Hotell Sorgenfri. Her har slåttefolket, jegere og turfolk tatt inn. Ofte var det fullt hus. Bjørn Glad minnes et besøk med seks mann og tre hunder – men da var det bra fullt. Foran hytta: ektepa- ret Julie Glad og Kristian Kristiansen. Bildet tatt på 80-tallet. En gang på 90-tallet ble hytta brent som lite bruke- lig. Egentlig en stor feil, svært mange har gode minner fra “hotellet”. Siden er det bygd ny hytte på samme sted. (Foto: Bjørn Glad)
kalving. Også sauene fikk kvann etter lamming. Det er noe uklart når de første begynte å slå i dalen, men i den første tida ble i alle fall rågraset ført i robåt over begge vann til Blokken og hesjet der. Mellom vannene, over Eidet ble graset båret, en heller tung jobb. Men ting utvikler seg, og en tid ble graset tørket på Eidet, enten på marka, eller i hesjer. En periode ble graset tørket i slåttmarka. Det gjorde transporten lettere ned til Eidet, der hvert bruk hadde sin egen låve. Eldre folk husker at det sto til sammen 10–12 låver der. Nå er alt for lengst borte, utmarksslåtta er blitt historie, og fjellbjørka har tatt tilbake grasbakkene. På Eidet kom det for et par år siden opp ei grillhytte der hvem som helst kan ta inn, bare man farer fint fram. Blokkenfolket er glad i naturen, og vil gjerne ta vare på sin vakre dal.
GRANPLANTING OG SETRING
Skogreising har også hatt sine tilhengere i Blokken. I Nordbukta i Innerdalen ble det plantet gran så tidlig som i 1929 og 1930 på gamle slåtteteiger. Denne skogen er for lengst hogstmoden, men noe vesentlig er ikke tatt ut. Ellers er det plantet en del gran i småklatter rundt om i dalen. Noen til glede, mens andre ikke er fullt så begeistret.
Setringa foregikk ved innerenden av Nervatnet. Området kal- les Nerdalen og Tjota. Samene hadde tilhold der før det ble startet seterdrift, antakelig for godt over 100 år siden. Her er det gamle navn som Reingjerdet, i den senere tid kalt Dalsbøjorda, og len-
 229

   228   229   230   231   232