Page 233 - Blokken og Djupfjord
P. 233

  setepper, Skjomelva i foss og stryk – og en utsikt overmannende i sin voldsomhet. Ny vår når det er høysommer nede i dalen. Er man fortsatt lett på foten, er rundturen gjennom skar og li ned til Småvatnan og med retur langs Trivatnet et fint alternativ. Et Guds skaperverk som få steder finner sin make. Rustholla er et håpløst navn. Dette er jo selve storkirka, der Peterskirka i Rom blir som en landsbykirke i sammenlikning. Står tiden stille i nattsola, er det heller ikke uoverkommelig å dra over til fjellheimen i Lødingen med nye fiskevatn og praktfull utsikt i kø. Det går også å starte litt opp i Innerdalen og ta turen gjennom Sjettevassskaret, gjerne kravle litt spennende i snø og bre, for så å nyte ny utsikt. Kanskje telte ved Femte- eller Fjerdevatnet.
Slik kan vi drømme og fabulere virkelighet. De første som kom til Blokken, hadde annet å ta seg til enn å gå sportstur i vakre fjell. Det var jakt og saueleiting som sto på timeplanen.
SVARTDALEN
Svartdalen er en liten sidedal, eller nærmest en stor grop i terren- get, under Vasstinden, på sørsiden av hoveddalføret. I vatnet er det for mange år siden satt ut fisk, og det påståes at denne fisken er den beste av alle i Blokkendalens mange vatn. Problemet er bare at den ikke alltid er like bitevillig. Stien opp til Svartdalsvatnet kan være litt vanskelig å finne, men greier du det, og i tillegg får
Svartdalsørreten på kroken, får du en ekstra stor turopplevelse. 232
Skogplanting i Nordbukta, Innerda- len rundt 1929. Med på bildet (fra v.) Hjørdis Jakobsen og Aslaug Isaksen. Mannen helt til høyre er Olaf Pedersen. De øvrige mannfolkene er ukjente.
R ypejakt
   231   232   233   234   235