Page 228 - Blokken og Djupfjord
P. 228

 BLOKKENDALEN OG FJELLENE
AV BJØRN GLAD OG KARL GLAD NORDAHL
Blokkendalen er noe helt for seg selv i ville, vakre Vesterålen – villere og enda vakrere. Når man våger en slik påstand, må man enten være tiltrukket av det voldsomme, eller også
må man nærmest føle et slags slektskap med dalen.
En reise innover Blokkendalen, fra Teingården, nederst i Ner- vatnet til sandstranda innerst i Innerdalen en stille sommerkveld når tusenmeters høye fjell med sølvkrone speiler seg i svartdjupe vann, gir en helt spesiell lykkefølelse. Ta én slik tur, og du glem- mer det neppe. De to djupe blåsvarte vannene fyller det meste av dalen, og i alle fall i Innervatnet er du om sommeren helt avhen-
gig av båt.
Jeg (KGN) hadde engang i ungdommen med en dansk venn
til dalen, og full av forventning gledde jeg meg til å høre hans reaksjon på underet. «– I, så stygge fjelle», var pannekakelandets Mogens sin reaksjon... Jeg ble dypt skuffet og fornærmet på Blok- kendalens vegne. (Den gangen var det ingen som hadde fortalt meg at dansk «stygg» i denne sammenheng slett ikke er som i norsk, men mer kan oversettes til voldsom.)
Det som her fortelles om Blokkendalen, er for det meste kom- met fra Bjørn Glads notater. Han bor selv i Blokken, sterkt knyttet til dalen, og ætling i rett nedadstigende linje fra de første Glader som kom til Blokken for over 200 år siden. Før den tid var dalen sameland.
Så utilgjengelig som dalen kan synes, har den alltid vært brukt og godt utnyttet. Helt fram til midt på 50-tallet var det setring i Nerdalen, i området mellom de to vatnene. Her er relativt store jorder ved setrene der det foruten gras, også periodevis ble dyrket en del poteter. På det meste var det fire–fem setre i drift, og opptil 40 kyr. Kyrne ble drevet til dals langs sørsiden av Nervatnet. På de
227
   226   227   228   229   230