Page 175 - Blokken og Djupfjord
P. 175

le ut i all slags vær for å redde folk på sjøen, ofte fra den visse død. Mot og dyktig sjømannskap måtte til om de skulle lykkes i sitt farefulle arbeid.
Etter hvert fikk skøytene montert motor. For det meste ble Wichman-motorer foretrukket. Skøytene fikk driftssikre motorer som gjorde båtene langt lettere å manøvrere under alle slags vær- forhold.
REDNIGSSELSKAPET BYGGER EGEN OPPLAGSSTASJON I BLOKKEN
I årene fra cirka 1920 til 1950 leide Redningsselskapet lager hos Blokken Skipsverft. Det ble utilfredsstillende og ikke eie egen kai med egnete bygninger i Blokken. Mange skøyter skulle vedlike- holdes hver sommer, og bekvemmelighetene for mannskapet var nok utilfreds-stillende i det lange løp.
På Vinje i Øksnes vokste det opp flere sønner som ble dyktige skippere på redningsskøyter. En av dem het Gerhard Winje. Han var kjent i Blokken som formann for opplagsstasjonen, men også for å ha funnet fram til oppskriften på det som kaltes Trekkvass- olje. Et tjæreprodukt for impregnering av skipsdekk og trebåter.
Da det ble snakk om at RS skulle bygge egen opplagsstasjon med kai, var det Gerhard Winje som ble selskapets stedlige leder. Han nærmet seg pensjonsalder, og søkte nå etter egnet sjøgrunn for RS-stasjonen. I Blokken var det relativt trangt om plassen for kai og større bygninger i nærheten av hamna. Gerhard Winje son- derte også muligheten for å legge opplagsstasjonen på Langvågen i Djupfjord. Det ble imidlertid snart klart at stasjonen måtte leg- ges til Blokken.
Lærer H. S. Bakken lot Redningsselskapet disponere en del av gården sin til formålet. Hans eiendom «Solbakken» hadde sjø- grunn til disposisjon for Redningsselskapet, og i løpet av 1949- 1950, stod et vakkert hvitmalt bygg med kai ferdig i Blokken.
I løpet av sommeren lå nypussede redningsskøyter i rad og rek- ke på Blokken hamn. Det som skøytenes mannskap ikke kunne klare ble utført av erfarne skipshåndverkere ved Blokken Skips- verft.
Det ble også plass til en sjøgutteskole i det nye bygget. De første to kullene med førstereisgutter ble ut-eksaminert sommeren 1950. Guttene hadde fått teoretisk og praktisk opplæring for dekk, mas- kin og bysse.
Forrige side: Nordlys over skumkvite strender. Langt ute mot horisonten lyser Anda fyr.
174
   173   174   175   176   177