Page 99 - Blokken og Djupfjord
P. 99

Sortland kommune og Hadsel kommune; en strid som endte med et kostbart rettsoppgjør som først på 1930-tallet ble avsluttet.
Ikke nok med at el-krafta, lyset, uteble i Djupfjord. Kari og Adolf Kristoffer Glad tapte en god del av pengene de fikk for ret- tighetene til vannkrafta, ved at Nordland Privatbank, avdeling Sortland, gikk falitt.
«Ved Kari Bertine Glads 75-års dag i 1946, stod følgende å lese i Bladet Vesterålen:»
75 ÅR
Den 13. mars fylte Karen Glad, Djupfjord, 75 år. Hun er født i Stryn i
Nordfjord og kom til Nordland som ung pike til sin bror Ola Windsrygg, Sigerfjord, som på den tiden var ansatt i Hindø dampskipsselskap. Siden kom hun til Blokken som hushjelp hos Andreas Glad. Senere ble hun gift med Adolf Glad, Djupfjord.
Karen Glad har vært en usedvanlig dyktig arbeids-kvinne og en god nabo. Da barna gikk på skolen i Blokken var det ikke sjelden at hun gikk etter gangstien og brøt opp sten og tuer og la i de verste myrhull og diker for at barna skulde holde seg tørr på bena.
Fru Glad har hatt en god helse og er framleis rask. En skulde ikke tro at hun har rundet de 75 år, hun virker nærmest som en ung pike. Sine meninger kan hun hevde når hun synes det trenges.
Vi vil ønske denne arbeidets hederskvinne mange lyse livsdager. Takk for din gode nasjonale holdning under krigen. Selv post festum gratule- rer vi med dagen.
Venner og naboer
98
   97   98   99   100   101