Page 19 - Reginedagan-2022
P. 19

 POLARSTEIN
Stein og monumentservice
 Ekstra Bø-rabatt på ny lakk eller bladgull på gravstein i Bø under Reginedagan. Snakk med Knut-Einar for bestillinger i Bø.
Du når han på telefon 997 77 628. Du kan óg spørre han om stell av grav.
 Selv det som er hugget i stein må vedlikeholdes.
Vi kjenner grunnen vi står på. Vi kjenner folkene og været. Med varsomt og stødig håndverk gjør vi oppdragene våre, med ydmyk visshet om at vi er nært på noe som er viktig for deg.
Få mer informasjon på Polarstein.no




























































































   16   17   18   19   20