Page 16 - Preview
P. 16

                                                 © Bygger’n Ves
© Bygger’n V
© Bygger’n Vest
© Bygger’n Ves
16
Reginedagan 2023
Program
Fredag 28. juli
12.00 Reginespillet
Har du spilt fotball i Bø? Kom og bli med på en uhøytidelig fotballturnering bare for å ha det gøy!
Vi ønsker å få med: Utfløtta Bøfjerdinger, innbyggere i Bø, Vesterålinger og alle andre som vil spille fotball! Sett sammen et lag, gjerne mixlag (sammensatte dame- og herrelag) og meld dere på!
Vi satser på å få til et 7-er spill som betyr 6 spillere ute på banen + keeper. Premiering til beste lag, beste kostyme, beste kreative deltakelse o.s.v.
Påmelding til: fkluna@vkbb.no eller til Kjell N Henriksen, tlf. 971 93 609.
Påmelding snarest, kan bli stor deltakelse så først til mølla.
Påmeldingsavgift pr. lag: kr 600,–
Sted: Framsikt Stadion, Straume (kart: 4) Arrangør: FK Luna
   Følg Reginedagan
facebook.com/Reginedagan
 HIBAs arkitekter og huskonsulenten hos din lokale B HIBAsygger’n forhandle arkitekrtseørrogger for at du får huskoankskulreanttdeennhboosligen din lokadlueøBnysgkgeerrd’neg. forhandler sørger for at du får akkurat den boligen du ønsker deg.
  HIBA HUS, HYTTE og GARASJE
- Endelig i Eidet!
HIBA HUS, HYTTE og GARASJE
- Endelig i Eidet!
HIBA HUS-konseptet er utviklet for å gi inspirasjon og konkrete ideer, men samtidig være fleksibel nok til å tegnes om i henhold ideer,mensamogbehov. vikletforågiinspirasjonogkonkrete Ht IBA HUS-k
il dine ønskoenrseptet er ut
tHil dine ønsk tidig være fleksibel nok til å tegnes om i henhold prat med vår 40 års erfaring fra boligmarkedet i Norge. Ta en IBA HUS overrog behov.
HåIBA HUS ov lokale huskonsulent i dag, og vi vil hjelpe deg prat med vår oligdrøm. ing fra boligmarkedet i Norge. Ta en realisere dienr b40 års erfar
å realisere din lokale huskonsulent i dag, og vi vil hjelpe deg boligdrøm.
Regine Nordmannsvei 28, 8475 Straumsjøen Telefon 76 13 92 90
            Hyttemeny
Hyttemeny
Hyttemeny
Frihet til bare å ha fri ...
Frihet til bare å ha fri ...
Frihet til bare å ha fri ...
Hyttemeny
Hyttemeny
Hyttemeny
Frihet til bare å ha fri ...
Frihet til bare å ha fri ...
Frihet til bare å ha fri ...
Husmeny
Husmeny
Husmeny
Bygg din boligdrøm...
Bygg din boligdrøm...
Bygg din bolig
drøm
Husmeny
...
Husmeny
Husmeny
Byg
g di
Bygg din boligdrøm...
n boligdrøm...
Bygg din boligdrøm...
        www.hibahus.no
www.hibahus.no
tHibaAS | Idéogutforming:Oktan | Trykk:MolvikGrafiskAS
estHibaAS | Idéogutforming:Oktan | Trykk:MolvikGrafiskAS
www.hibahus.no
www.hibahus.no
HibaAS | Idéogutforming:Oktan | Trykk:MolvikGrafiskAS
Idéogutforming:Oktan | Tr ykk : Molvik Grafisk AS
www.hibahus.no
www.hibahus.no
tHibaAS |
©HIBAHUS | Idéogutforming:Oktan | Tekst:Cox | Illustrasjonogfoto:PerSøviknes,InkaLill,3Seksti,Jotun | Trykk:MolvikGrafiskAS ©HIBAHUS | Idéogutforming:Oktan | Tekst:Cox | Illustrasjonogfoto:PerSøviknes,InkaLill,3Seksti,Jotun | Trykk:MolvikGrafiskAS
bestill en hu
Skann ko
den og
skatalog
www.hibahus.no www.hibahus.no © HIB
©HIBAHUS | Idéogutforming:Oktan | Tekst:Cox | Illustrasjonogfoto:PerSøviknes,InkaLill,3Seksti,Jotun | Trykk:MolvikGrafiskAS A
HUS | Idéogutforming:Oktan | Tekst:Co x | Illustrasj on og foto: Per Søviknes, InkaLill, 3Seksti, Jotu n | Trykk:MolvikGrafiskAS
Finn din loka bestill en huskatalog Skann koden og
le boligforhandler:
Finn din lokale boligforhandler:
Husmeny Husmeny
Bygg din boligdrøm... Bygg din boligdrøm...
Husmeny Husmeny
Bygg din boligdrøm... Bygg din boligdrøm...
Hyttemeny Hyttemeny
Frihet til bare å ha fri ... Frihet til bare å ha fri ...
Hyttemeny Hyttemeny
Frihet til bare å ha fri ... Frihet til bare å ha fri ...
bestill en
Skann koden og hyttekatalog
be den og Skann ko
still en hyttekatalog
      www.hibahus.no
’nVestHibaAS | Idéogutforming:Oktan | Trykk:MolvikGrafiskAS
www.hibahus.no
VestHibaAS | Idéogutforming:Oktan | Trykk:MolvikGrafiskAS
www.hibahus.no
Husmeny
Bygg din boligdrøm...
Husmeny
Bygg din boligdrøm...
Hyttemeny
Frihet til bare å ha fri ...
Hyttemeny
Frihet til bare å ha fri ...
©HIBAHUS | Idéogutforming:Oktan | Tekst:Cox | Illustrasjonogfoto:PerSøviknes,InkaLill,3Seksti,Jotun | Trykk:MolvikGrafiskAS
www.hibahus.no
©HIBAHUS | Idéogutforming:Oktan | Tekst:Cox | Illustrasjonogfoto:PerSøviknes,InkaLill,3Seksti,Jotun | Trykk:MolvikGrafiskAS
                    Eidet
 Reginedagan 2023
  Mange gode tilbud
i butikken! Velkommen!
Bø Blomster
Tlf: 761 35 275
E-post: bo.blomster@interflora.no
     © Bygger’n
© Bygger
   14   15   16   17   18