Page 218 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 218

 Bladet Vesterålen Fredag 8. oktober 2021 JUBILEUM 15
  I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – fra vårt arkiv
   Juli 1975 13. oktober 1984
 6. oktober 1961
 19. oktober 1951 19. oktober 1951
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år   216   217   218   219   220