Page 219 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 219

 Bladet Vesterålen
Lørdag 9. oktober 2021
JUBILEUM 23
  I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – fra vårt arkiv
  5. oktober 1971
 9. oktober 1971
6. oktober 1961
19. oktober 1971
  9. oktober 1986
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år   217   218   219   220   221