Page 216 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 216

 18 NYHETER Onsdag 6. oktober 2021 Bladet Vesterålen
  I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – fra vårt arkiv
  5. oktober 1991 Fra Flisas dagbok 5. oktober 1991
 5. oktober 1991
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
   214   215   216   217   218