Page 146 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 146

 14 JUBILEUM Lørdag 10. juli 2021 Bladet Vesterålen
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – fra vårt arkiv
 Brusfabrikken: Asmund Andreassen på brusfabrikken i Eidsfjorden. Fabrikken eksisterte fra 1974 til 1995.
 Bø: Åpning av Ryggedalstunnelen (Bøtunnelen) 17. oktober, 1980.
Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
    144   145   146   147   148