Page 145 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 145

 Bladet Vesterålen Fredag 9. juli 2021
JUBILEUM 15
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – fra vårt arkiv
    21. september 1985.
21. september 1985.
21. september 1985.
 21. februar 1950.
 Antall skolebarn i Sortland, 29. desember 1929.
20. januar 1931.
Sortland: Lundbakk-kiosken på Sortland, 1950-tallet.
Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
  

   143   144   145   146   147