Page 144 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 144

 Bladet Vesterålen Torsdag 8. juli 2021 JUBILEUM 17
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – fra vårt arkiv
   20. mars 1934.
 7. januar 1984. 10. november 1968. 1. desember 1950..
 Lødingen: Bilde fra sildefisket på Lødingen havn på 20-tallet.
Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
 


   142   143   144   145   146