Page 249 - Blokken og Djupfjord
P. 249

STRENGRYPA
Rolf Glad, Djupfjord, var i yngre år kjent som en usedvanlig dyktig rypejeger. Gustav J. Steiro, drev handelsvirksomhet på Sortland. Han hadde kai og bunkersolje for fiskeflåten, kjøpte fisk, og bar- ket og tørket sildenøter. Det var før nylontråden kom. Garn, line og notbruk var av bomull eller hamp, og måtte tørkes og barkes for ikke å råtne. Gustav J. Steiro, i likhet med andre handelsmenn
i distriktet, kjøpte også rype. Han var i tillegg sjøl habil jeger.
En gang på 1920-tallet hadde Gustav J. Steiro blitt med Rolf Glad på rypejakt i Djupfjordalen. Den helt unge Andreas Ander- sen, Sortland, senere kjent som en usedvanlig god skytter i skyt- terlagssammenheng, og eier av forretningen Autosport, Sortland, var også med på turen. De hadde base i hyttegammen innom Klubben ved Storvatnet. Gammen var panelt innvendig, men ut- vendig var den som en gamme, med torv opp etter vegger og tak. Første jaktturen var gjort og jegerne er kommet tilbake til gammen. Rolf og Gustav har hatt en god dagsfangst, men Andre- as hadde ikke vært like heldig. Unge Andreas måtte tåle mye skøy og skjemt under kveldsmåltidet. Etter å ha vært ute et nødvendig ærend, kommer Gustav inn i gammen og forteller at det sitter ei rype et stykke borte i et tre. Nå er turen kommet for Andreas, nå
248
Gammen ved Storvatnet.
 
   247   248   249   250   251