Page 2 - BLV - BIL OG TRAFIKK
P. 2

Bladet Vesterålen Onsdag 1. april 2020 BIL OG TRAFIKK
Svinger inn på Melbu
 HADSEL: Morten Torbjørnsen (33) flytter med familien tilbake til hjemste- det sitt Melbu. Her satser han på tra- fikkopplæring.
Hilde Jørgensen
hilde@blv.no
Etter mange år i Tromsø, ser Morten Torbjørnsen nå mulig- heten til å kunne jobbe i yrket sitt som trafikklærer i heim- kommunen Hadsel.
Han er utdannet i Stjørdal ved trafikklærerutdanningen ved Nord Universitet. Han har også MC-kompetanse og er fag- lig leder for lette klasser som moped, snøskuter, bil og hen- ger, men ikke tyngre kjøretøy.
I dag er han ansatt ved Trom- sø trafikkopplæring, der han er faglig leder for lette klasser og trafikklærer.
– Jeg tenker å ha Vesterålen som marked, mens nedslagsfel- tet vil være Melbu og Hadsel. Jeg er klar til å kjøre med vest- erålinger i slutten av august. Selv om det er lange avstander, så må man legge opp kjøringen etter elevene og de som vil kjøre
NY: Morten Torbjørnsen tar med seg yrket sitt som kjørelærer når han
bil og henger er et større mar- ked som omfatter hele distrik- tet. Jeg håper også å få til og styrke et ordentlig MC-tilbud i Vesterålen. Det har vært litt vanskelig da det er omstruktu- reringer. Å få til et godkjent område til å oppkjøring av MC har vært et ambulerende tilbud på Sortland, sier han.
– Et MC-tilbud som er oppe og går vil gjøre at elever fra Vesterålen og Lofoten kan slip- pe å dra til Harstad for å gjen- nomføre en del av oppkjørin- gen, legger han til og sier at det er et bra marked for motorsyk- kel-opplæring.
Uvisst om egen etablering
Om det blir egen etablering av trafikkskole er han usikker på.
– Jeg har vært i dialog med andre trafikkskoler i Vesterål- en, og valget er stort når det gjelder samarbeid. Men jeg har ikke landet helt på om jeg vil være selvstendig. Ønsket er å ha et lokale på Stokmarknes, så jeg vil konsentrere meg om det.
Og markedet for trafikkskoler mener han er stort.
– Jeg ser potensial, og er man flink og gjør en god jobb så er det aldri for mange trafikksko- ler. Jeg har jobbet med stor konkurranse i Tromsø, der det har vært et litt vanskelig mar- ked. For min del har jeg ikke hatt utfordring med å få elever.
Manmågiavsegselv,ogjeger genuint interessert i jobben og setter trafikksikkerhetsjobben veldig høyt. Jeg vil at elever skal være klar for å ha et fører- kort, ikke nødvendigvis at de skal ta førerkort. Slik sett har jeg en del erfaring fra Tromsø, og tar med de positive til Vest- erålen.
Begge i jobb
Morten er sønn av Trygve Tor- bjørnsen, som har vært trafikk- lærer i mange år i Hadsel, fram til 2012.
– Jeg ble påvirket av ham i yr- kesvalget, dette yrket har en tendens til å gå i arv. Men jeg liker å sitte i bil, sier Torbjørn- sen.
Han flyttet til Tromsø da han var 19 år. Han var ferdig utdan- net i 2011, og har vært trafikk- lærer siden da.
I Tromsø har han etablert seg med familie og to barn. Men så har de fått lyst på mer ro og mer plass. Kona Ingrid Sandberg Løding har fått jobb i helse og omsorgstjenesten i Hadsel. Og for tiden har de fått husrom hos Mortens foreldre, mens de ser seg om etter eget hus.
Akkurat nå er han i ferd med å selge boligen i Tromsø, og han skal gjennomføre MC-se- songen for oppkjøring, før han flytter. Resten av familien flyt- ter i mai.
 flytter til Melbu.
opp. Og kjøreopplæringen må dreie seg mot Sortland, da det er der Statens vegvesen er, sier han.
FOTO: HILDE JØRGENSEN
Vil styrke MC-tilbudet
Søkelys vil bli på skoleelever i i videregående skoler.
– En stor del av personbil- markedet er skoleelever. Mens
TITUSENER Å SPARE! Vi bytter ut våre demobiler
          Flere biler på vei inn, følg med på våre hjemmesider
e-post: salg.sortland@tbureau.no https://sortland.tbureau.no/
Strandgata 60
8403 Sortland Tlf: 76 11 18 55
 www.facebook.com/tbsortland
   


   1   2