Page 63 - Blokken og Djupfjord
P. 63

ribbes på grunn av de høge skattene. «Ja, han avkledes selv knap- pene i sine klær, selv gårdsredskap og sjøredskap blir ikke spart. Han eier ikke en båt så han kan komme seg til naboen, selv om brann var løs.» Et annet innlegg fra Nordland kan stå som avslut- ning: «Vi husmenn, innerster og løskarer, hvis vi ikke får stemme- rett, så vil vi selv gjøre oss til et fritt folk. Vi er riktignok småkårs- folk, men sterke, utholdende og vant til å fryse og sulte. Hvem kan røre oss? Vi vil ikke være slaver.»
62
Neste side: Herunder hviler Christopher Martin Glad, født 3die Januar 1793, gift 1818 med Pauline Kristine, født Ellingsen som skjenkede ham 10 Börn hvoraf de 5 motog ham hisset. Død 12te November 1873.
Herunder hviler Pauline Kristine Glad, født Ellingsen. Født 2den Au- gust 1797, død 28de Mai 1888.   61   62   63   64   65