Page 53 - Blokken og Djupfjord
P. 53

 utmarka som de to yngre brødrene Jens og Karl Oluf bevitnet i 1880 er nå forandret. Petter skal fremdeles eie sørjorda, men sko- gen hans skal ikke lenger være tilgrenset innmarka hans. Chris- ten skal ha innmarka mot nord, men skogen mot sør.
Denne forandringen er nok i årenes løp blitt gjenstand for kommentarer og spekulasjoner. Forklaringen innen familien har vært at Petter var den rolige og medgjørlige storebror som ikke ønsket konflikt.
Hvor mye denne forandringen betydde for den praktiske drifta av de to gårdpartene som brødrene Petter M. og Christen E. Glad nå eier, vet vi lite om. Det er sannsynlig at tilgangen til vedskogen blir lettere for Christen.
I 1882 er Christen Ellingsen Glad blitt 60 år. Helsa begynner å svikte. Kona, Jakobine Marie, er ti år yngre enn ektemannen. De to har hatt ansvar for gamle foreldre. Brødrene Petter og Chris- ten har gjennom mange år levd i storfamilie, men har hatt egen buskap i fjøset. Christen og Petter, var begge høvedsmenn med egne båter.
Fra Blokken havn sist på attenhundre-tallet.
52
Forrige side: Månestråler over Blokken.
   51   52   53   54   55