Page 41 - Blokken og Djupfjord
P. 41

Frithjof kunne ikke bo alene inne i Djupfjordbotn, og en bolig i Blokken ble bygd for ham. Huset ble satt opp i Bukta og her bod- de han til sin død i 1943. Restene etter huset kan en finne i Evald Ludvig Pedersens uthus.
Berit og Nils Martinus Olsen fikk en datter, Marie (1886–1918). Hun giftet seg i 1909 med Bernt H. Vang, i Hadsel.
FAMILIEN JAKOBSEN BOSETTER SEG PÅ NORDBAKKEN
I 1889 er der plass for flere i Djupfjord. Nå blir det liv på Nordbak- ken. Ei søsterdatter av Karl Oluf Glad, Kristianna Amalie, gifter seg i 1876 med Jakob Jakobsen. De bor første årene i Fiskfjord, der foreldrene til Kristianna, Margrethe Glad Ellingsen og Abel Ellingsen, bor.
Kristianna og Jakob hadde to guttebarn med seg til Djupfjord. Julian Emil Bernhard (1876–1965) og Rikard Magnus (1879– 1944). Det blir etter hvert flere barn på Nordbakken. Ei jente får navnet Abigael Margrethe (1883–1972). Hun blir gift med han- delsmann Krogh Pettersen i Narvik. Så kommer Anna Petrine (1887–1959) g. m/Ivar Anker Almli, og Peder Jentoft (1890–1912).
Hus og fjøs er bygd, og sommerfjøset står oppe ved utmarks- gjerdet. Ku, geit og sau var det plass til. Hest kunne de låne hos Karl Oluf og Ellen Glad.
Fra 1889 vokser Julian og Rikard Jakobsen opp sammen med Adolf Kristoffer Glad (1872–1951), i Djupfjord.
Disse tre slektningene blir de første som anskaffer motorisert fiskebåt i Djupfjord. I 1901 stifter de partsrederiet «Nornen». Adolf eier en halvpart, Julian og Rikard en fjerdedel hver.
40


   39   40   41   42   43