Page 179 - Blokken og Djupfjord
P. 179

 Den kvinne eller mann som øyner storheten i å gjøre gode gjerninger for sitt folk på den måten, har ikke bare gjort en stor misjon, men de efterlater sig eksemplets makt for de efterlevende til å gjøre likedan. Sån- ne har ikke levet forgjeves.
Umaken så ikke ut til å være for stor for Laura Johnsen når det gjaldt et tak for sitt livs sak. «Hvad du er, vær fullt og helt.» Når det gjaldt å trygge skjærgårdens sønners liv og velferd, var denne sentens hennes valgsprog.
Nu er hun vandret bort, striden og kampen er slutt. Ved hennes båre takker vi for alt godt hun gjorde.
S. K.
Sjøgutteskolen i Blokken gav kurs for dekk, maskin og bysse. Sittende foran til venstre er lærer for bysselinja, deret- ter Eldor Winje. Han var i mange år skipper i RS, deretter stasjonsleder for RS i Blokken. Else Thomassen i syke- pleieuniform, var helsesøster i Sortland hadde kurs i førstehjelp og hygiene. Neste person er sannsynlig leder for førstereisskolen. Sverre Larsen, tidligere formann ved skipsverftet, var lærer for maskinaspirantene. Den eneste vi vet navnet på av elevene, er Hans Kristi- an Andersen fra Sortland som står til høyre for helsesøsteren.
178

   177   178   179   180   181