Page 2 - Sortland Senter 12år
P. 2

PVUAMRPMEEDPAUGMERPEDAGER SELKHJOØSP!ELKJØP!
or velge varHmveoprfuomr pvpe?l?ge varmepumpe?
ennvvaarrmeeppuumppeeffåVårerdduåueiennvøeøkskotoennroeomiiesisknkgvgauurnnmsstetigipguoomggpe får du en økonomisk gunstig og eååvvaarrmeeooppphhjejemmimljeøetvtpepnåå.n.VlViagarrmåeetpepuuåmvppaeernmngegiriorepenpn hjemmet på. Varmepumpen gir en vvaarrmee,,ssaamttaattddjenvnnssøoørgrggebererfhfooarrgrereelningeervreaerinimnnee,kkslailmimata,,at den sørger for renere inneklima,
eennfiltltrreerreerrvveekkkssttøøvvooggebbtataekkrtteseorrimeierrdiielulnufftfiteelntnr.e. rer vekk støv og bakterier i luften. eppuumppeerrttiliplpaassseetteDennertrefiekknkkneeusulilvkiakerembbehphouovmv,,opogegrhhtoiolspsasset en rekke ulike behov, og hos
hhjejelplpttililååfinnneeddeennssooEmlkpjpøaapssfsåeerrddueeghgjpepeleprrffeteiklktåt!!finne den som passer deg perfekt!
ssmeerrppååeelklkjojopp.n.noo//vvaarrmeeppuumppeeLes mer på elkjop.no/varmepumpe
Annonsen gjelder Elkjøp Sortland og Stokmarknes
INKL. STANDARD MONTERING OG GRATIS FRAKT HVOR SOM HELST I VESTERÅLEN. PRIS UTEN MONTERING 13.995
V
V
Va
ar
rm
me
ep
pu
um
nefeffefketkivt •ivnM
-l2-a
ilti
e
mp
pe
dts
• Laveste lydnivå er 20 dB (A), SCOP-verdi 4,9
ena
dek
52l
im
Ca
5 ov v
oCrmekapasitet på 6,3 k
W, og varmedrift som gjør den effektiv ned til -25 oC
M
1
SZ
M
E
E1 MSZFH25VEE1
S
F
Z
H
F
2
H
5
V
2
5
E
V
E
INKL. STANDARD MONTERING OG GRATIS FRAKT HVOR SOM HELST I VESTERÅLEN. PRIS UTEN MONTERING 7.995,-.
VVaarrmeeppuumppee
• •MMakaskismimalavl avramrmekeakpaapasaisteite6t4,43,3kWkW
• •EfEffefefketkivtivnendedtilti-l2-020oCoC ••LaLvaevsetsetelyldyndninviåvå2822dBdBB(oA(gA)o)SgoCgSOSCPCO-OvPeP-vr-devired3rdi,84i,46,6
EXSEHEXL0H940H89NLH1L1
INKL. STANDARD MONTERING OG GRATIS FRAKT HVOR SOM HELST I VESTERÅLEN. PRIS UTEN MONTERING 14.995,-.
VVaarrmrmeeppuumppee ••M•MaMakkasskimismiamallavvlaavrmramremekkeaakppapassaitiseteitte4t6,3,65,k5W5kWkW ••E•EffEfeffekfketitkvivtinvheehdlettltnilen-d2e0dtioltCi-l3-030oCoC ••L•LaaLvvaeevssetetsetleylydldyndnivinvåiåv2å232d3dBdB(BA(A)(A)o.)gS. SCSCOCOPOP-Pv--evredrrdid4ii,49,,.96.
EAXEAH9EP099KPHEKLE1
INKL. STANDARD MONTERING OG GRATIS FRAKT HVOR SOM HELST I VESTERÅLEN. PRIS UTEN MONTERING 12.490,-.
Mitsubishi
Varmepumpe
varmepumpe FH25
• Maksimal varmekapasitet 6,55 kW •EMffeitkstuivbishheiltFHne2d5tvialr-m30epouCmpeharenrekkeunikefunksjonersom
gir deg et behagelig inneklima samtidig som strømregningen
• Laveste lydnivå 23 dB(A). SCOP-verdi 4,9.
garantert reduseres.
AE9PKE
E O
orfo
sstteerree i i e ilgigmååtte hhaaggeelilgig rrssoomdd ssvvaarrme ffåårrdduu
LLee
rtiftsosmomgjgøjrørddene
SESLE4L84N8N
M H
v
e n
e ee ee p
f
18.990
13.490
19.995
17.990


   1   2   3   4   5