Page 96 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 96

 Bladet Vesterålen Tirsdag 4. mai 2021 JUBILEUM 15
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Alf Oxem forteller – Samferdselskampene – del 2
 Kampen om Vesterålsbruene foregikk mer på det politiske enn det folkelige plan. Og det endelige resultatet skapte optimisme og vekst i distriktet; endelig var vi landfast. Dette bildet er fra bygginga av Sortlandsbrua i 1974, og viser hvordan «fritt frambygg» teknikken ble benyttet.
tunneler tatt i bruk, – mens åtte ferjesamband samtidig ble lagt ned. Med unntak for bygderu- tene i Øksnes og sambandene Stokmarknes–Straumsnes og Melbu–Fiskebøl var distriktet gjort «ferjefritt». I tillegg ble det i 1986 opprettet ferjesa- mband for området Kaljord– Hanøy–Kongselv.
Trafikkøkninga i perioden var nesten eksplosiv – der bruene og tunnelene både var forutsetninga og grunnlaget for veksten. Særlig var økninga av biltrafikken i en drøy tiårs- periode enorm, hvilken kan studeres under.
Da gjensto ett stort veipro- sjekt i distriktet, Lofotens fer- jefrie fastlandsforbindelse – Lofast, som i realiteten måtte gjennom Vesterålen. Sjøl om det lenge var uavklart hvilken trase veien skulle ta, vedtok Stortinget enstemmig i 1989 at Lofast skulle bygges. Arbeidet startet i 1993 og første etappe på 21.4 km fra Fiskebøl til Raft- sundet ble ferdigstilt da den 711 meter lange Raftsundbrua ble åpnet 7. november 1998.
Der ble det stopp i arbeidet, da det fortsatt var strid om trasévalget videre. Men i 2003 kom arbeidet i gang igjen og
1. desember 2007 kunne dron- Fiskebøl til Gullesfjord. Da var Totalt kostet anlegget 1390 ning Sonja foreta den offisielle det bygd 5 mil vei, sju tunneler millioner, finansiert og bygd åpninga av den nye E10 fra og fire bruer – som del av E10. for statsmidler.
  Trafikkøkning på ti år – fra ferge til bru:
1973: 1985:
1973: 1973: 1985:
1973: 1985:
1973: 1988:
Samband
Ferja Stokmarknes–Sandnes Hadselbrua
Ferja Sortland–Strand Ferja Sortland–Maurnes Sortlandbrua
Ferja Risøyhamn–Dragnes Andøybrua
Ferja Kråkberget–Sandset Bøveien/tunnel ved telling
Kjøretøy Personer
99.897 326.837 523.788 538.192
89.893 360.004 25.426 151.288 658.316 686.948
38.884 120.942 137.702 143.420
21.696 57.464 ca. 328.500
Hadselbrua åpnes: Fra avisas forside, 1. juli 1978. Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
 
   94   95   96   97   98