Page 89 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 89

 16 JUBILEUM
Tirsdag 27. april 2021 Bladet Vesterålen
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Herleiv Dahl forteller — Poeten Mix – del 3
Dagens klipp er hentet fra Poeten Mix (alias Magne Jægtnes) sine ukentlige kommentarer til livets gang, formidlet gjennom avisas
spalter på 1930- og 1940-tallet. Formidlet av Herleiv Dahl i avisas julenummer i 1988.
 Lokalsaker og mannen bak Mix
Kommunen hadde det hel- ler ikke så greit. Også den gang var det budsjett-inn- skrenkinger. Man ville til og med si opp alle kommu- nale funksjonærer og dele ut nye kort.
Herredstyret har nu oppsagt funksjonærer helt en gros. Herredsstyret selv blir opplagt, og kommunen konkursbo.
Hvad skal man med funksjonærer, herredsstyrer, fylkesmenn.
–– –
Stryk all gjelden pro og kontra,
si op alt av løst og fast.
La oss så begynne forfra fridd fra all den døde last.
Men reguleringsplan må en kommune ha:
Reguleringsplan for gamle Sort- land-stan’
er utarbeid av insjenøren Vik. Planen den er fin den,
ideen er min den,
i store, grove trekk er’n altså slik: Vi legger først i vei med en veldig
havn
og fyller ut et dypfølt gammelt
savn.
Ottesen blir havnefut,
bruker atter veldig snut
og sier at jeg er en forbannet stut. Fergeplanen er kassert,
bru blir til Strand trassert,
med ei bru på midten er jo alt kla-
rert.
Havna blir så stor som fjorden brei, kaia følger etter omtrent halvt på
vei,
fryseriet bygges om, femti ganger
større rom,
så kan fisktrafikken kom!
Nær ved midt på torvet står
en liten grønnmalt gård,
en hjertedør oss viser et viktig hus. Luftrutestasjonen gir oss spen-
ningtonen,
vi hører flymotorers ville brus. Ruter går hver dag til Månen og
Mars,
og kommer regelmessige te’bars.
Funkis-stil slett ikke dum, Hermetikken bygges om, fiskeboller er en mat rent grom. Vårt forretnings/vinkelbygg
er foreldet og rent stygg,
det må rives vekk hvis vi skal føl’
oss trygg.
Så bygger vi til postkontor og eks-
pedisjon
Trollfjorden, et stykke særegen natur hvor loddrette fjellsider stuper like ned i fjorden og setter fantasi og følelser i bevegelse. Malt av Kenn Ole Moen, basert på foto av Trym Ivar Bergsmo. Hentet fra jubileumsboka om avisas historie fra 2000.
     en murgårdfunkis-flott til en og en halv million.
Gammelbrygga blir musé, oldtid- sminner skal ha fred
på et riktig ensomt sted.
Men det røde hus
det blir nok ingen lus,
det skal bygges om i kjempeprofil. A la rådhusbygget
skal vi se det trygget
med en tyve milioners stor-
manns-sjangtil.
Ingen grunn til knussel i en tid som
vår
hvor millioner kommer lett og går.
Autostrada bygges frem
helt til Hadsel gamlehjem,
til gjengjeld tar vi Møysalens høye
brem.
Vi gir denne konklusjon:
Hadsel er en skral nasjon
som ikke fullt beskytter en
turist-attraksjon.
Aaserøya flytter vi i sundet nord, det vil skape vekst for unge
Sigerfjord.
Vi vil få det lunt og godt, og at alt
det her blir flott
har vel alle nu forstått.
Ja, ideen den er min, og jeg synes
den er fin,
la den også nu bli din.
Blant de mer harmløse ting finner vi hans kommentar til annonse om en forsvunnen kaffekjel:
I Hadsel skjer det stundom ting som får en til å smile.
At slikt kan skje sånn rundt
omkring,
vil ingen nå betvile.
En kaffetørstig armods-sjel på Rex bestilte kaffe,
og ble opmuntret med: Javel, det kunne de nok skaffe.
Men da den gode mann fikk se til bunns i kaffegruten,
så strøk han like godt avsted med hele «kaffetuten».
Fra Rex det averteres nå med grei beskjed til mannen at de omgående må få tilbake kaffekannen.
For vel har de betaling fått for vann og kaffegruten, men deri var ei innforstått anskaffelsen av «tuten».
Og mannen var jo sett og kjent – som vanlig annonseres.
Nå er vi alle riktig spent
om kannen returneres.
3. januar 1939 leverte Mix følgende håp for det nye året:
Ring klokke! Ring ut det gamle år! La hvert et malmtungt slag du slår bli vekker for vår verdens-sjel
Som daglig slår sig selv ihjel
i verdens ville mammons-dans rundt all den ytre, falske glans! Ring vekk all overtro og løgn som martrer oss i livets døgn! Ring all politisk humbug ut
og rens hvert sinn med renhets lut! Ring ut det bud at alt som skjer
og all den nød vi blant oss ser, gjenspeiler vår bevissthetsgrad
i livets «hvem og hvor og hvad»!
Ring klokke! Ring inn det nye år! La hvert et malmtungt slag du slår
   Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
   87   88   89   90   91