Page 84 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 84

 Bladet Vesterålen Tirsdag 20. april 2021 JUBILEUM 17
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Alf Oxem forteller – Krigsårene – del 3
 For andre gang: Avisas andre fem-spalters tittel noen gang, 8. mai 1945.
Til befolkningen: For- og bakside av bilag fra avisa 15. mai 1945.
Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
      82   83   84   85   86