Page 78 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 78

 Bladet Vesterålen Onsdag 14. april 2021 JUBILEUM 17
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – fra vårt arkiv
 Krigstid: avisas andreside 9. april 1940


   76   77   78   79   80