Page 55 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 55

 18 JUBILEUM Torsdag 4. mars 2021 Bladet Vesterålen
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – bilder fra vårt arkiv
  Myre Slik det så ut fra luten i 1958
 Sko: Sortland skotøiforretning, 1928. Der Nordlys Pizzarestaurant er i dag. Sortland: Esso på Sortland, drivstoff, bil service og kiosk, 1964.
 Et stille fiskevær: Nyksund slik det så ut i 1987. Fiskeværet som ble fraflyttet på 70-tallet, hadde flere bygg som stod i nokså dårlig stand, og de som ikke kunne bli restaurert, ble revet. Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
    53   54   55   56   57