Page 48 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 48

 Bladet Vesterålen Torsdag 25. februar 2021 JUBILEUM 27
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – bilder fra vårt arkiv
  Sigerfjord og sild hørte nært sammen, og sysselsatte mange. Gutten i forgrunnen på bildet fra Stokmarknesbygget fra tett etter det stod ferdigbygd, her fra 1985. ca 1930; den framtidige “sildekongen” Oddmund Olaisen.
 I Husvika var Sigerfjord Sildoljefabrikk en betydelig arbeidsplass.
Andenesrevyen fra 1994. Vesterålen hermetikkfabrikk fra nyoppstarten på Sortland i 1993. Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
      46   47   48   49   50