Page 29 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 29

 Bladet Vesterålen Onsdag 3. februar 2021
JUBILEUM 19
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Herleiv Dahls årskavalkader – del 16
«Vil du se ditt lokalsamfunn og din samtid i et videre perspektiv, må du lese aviser. Ikke bare dagens aviser, men også gamle aviser. Da vil du oppleve at nyheter den gang er blitt historie i dag.»
Slik innledet den pensjonerte rektoren ved Sortland gymnas, dr. phil. Herleiv Dahl (1910-90), avisas første årskavalkade fra «de harde tredveåran».
I utgangspunktet skulle han bare levere korte rapporter annen hver uke i 1981, der han ønsket å følge «10-åringen VESTERÅLEN» fra 1931 gjennom et helt år. Hans glimt ble imidlertid så populære at han måtte fortsette å levere sine rapporter i åtte år (så lenge helsa holdt) – 24 per år, til sammen 192 artikler.
Tilbakeblikkene på 1980-tallet handlet om hendelser for 50 år siden, i dag altså for 90 år siden.
 Vesterålen og verden for 90 år siden
Av Herleiv Dahl – utklipp fra 29. august 1981
Utklipp fra avisa
  28. august 1931
 28. august 1931
 28. august 1931
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år   27   28   29   30   31