Page 285 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 285

  Bladet Vesterålen Fredag 10. mai 2019
3
Christine Aas, Melbu, fyller 30 år i dag.
20 år
Marthe Horn, Bø i Vesterålen, fyller 20 år i dag.
9 år
Bladet Vesterålen Fredag 31. desember 2021
JUBILEUM
19
 I september fylte Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Husker du ...? – Kavalkade 2000-2020 – del 4
 • Skolestrukturen i Bø skal beholdes, med tre barne- skoler.
• Den sorte gryte i Lødingen Vestbygd kommer heim med to gull fra oste-VM i Bergen.
• Vesterålens Naturprodukter (Fri flyt) på Sortland skal legges ned. 25 mister jobben.
• Trafikkanalysen for Vesterålsgata viser at trafikk- mengden skaper behov for fire kjørefelt i rushtida.
• Rådmannen i Sortland anbefaler å beholde kun to barneskoler og to ungdomsskoler, i forslaget til ny skolestruktur.
• Orion-flyene på Andenes står på bakken på grunn av personalmangel.
• Foreninga Langøya Montessoriskole får medhold fra Utdanningsdepartementet i søknaden om å eta- blere friskole på Sandnes, etter at man først fikk avslag.
• Alle byggfag flyttes fra Sortland videregående skole til Melbu.
• Kommunestyret vedtar å legge ned Strengelvåg skole og flytte ungdomstrinnet fra Alsvåg til Myre.
• Nystarta Møysalen Eiendom AS planlegger å eta- blere nytt hotell på Stokmarknes – kalt Hotell Richard With.
2019
• Andøytorvs framtid settes i fare etter at Venstre kre-
ver vern av myrområdene.
• Hålogaland Lagmannsrett gir Frid Halmøy med-
hold på alle punkter i rettsaken mot Stiftelsen Tinden Handelssted.
• Galleri Jennestad får Odd Nerdrum og Elisabeth Werp på plakaten til årets hovedutstilling.
• Prime Capital kjøper Andmyran Vind AS, og lokal- befolkningen ruster seg til kamp mot utbygging.
• Senterpartiet blir største partiet i Sortland etter kommunevalget. Karl-Erling Nordlund blir ny ordfø- rer.
• Etter lengre forhandlinger blir John Danielsen (Sp) ny ordfører i Øksnes.
• Kurt Jenssen (Sp) vant valget, men tapte flertallet, og må finne nye samarbeidspartnere i Hadsel.
• Ordfører Sture Pedersen (H) får rent flertall i Bø, etter årets kommunevalg.
• Senterpartiet gjør sitt beste valg i Kvæfjord noen- sinne. Men Torbjørn Larsen (Ap) fortsetter i ordfører- stolen. 20 LIV OG RØRE
• Også i Andøy gjorde Sp et godt valg. Knut Stormo (Sp) blir kommunenes nye ordfører. GRATULASJONER
VERNEBYGGET: Når det nye Hurtigrutemuseet står ferdig, må det også være nytt brannvarslingsanlegg. Foto: Tor Johannes Jensen
Vernebygget til Finnmarken stod ferdig i 2020, her fra kon-
Onsdag 22. april 202
Skal ha k både hun
 • Vesteraalens fiskeboller lan- seres i Kina.
• Ramona Lind får prisen «Årets modigste kvinne»
som har bidratt i planlegging og utførelse.
kluderingsbedrift.
• Andøy kommune må kutte
nesten 13 millioner kroner på 2020-budsjettet.
• Normalskogården på Sort- land får nytt liv. Ny butikk i før- ste etasje, og leiligheter i andre. Gårdeier jobber nå med tredje og siste etasje.
• Karstein Johan Molund får Forsvarets medalje for interna- sjonale operasjoner, etter sin tjeneste i Unifil Norbatt i 1992.
• Ungdom som herjer, slåss og griser til, er årsaken til at Skibs- gården setter opp sperringer til andre etasje.
• Arbeidstilsynet har fått henvendelse om kritikkverdige arbeidsforhold på teknisk sek- tor i Hadsel kommune.
seg for å flytte fra sine nåvæ- rende lokaler og overtar Kake- buas tidligere lokaler.
• Skole- og kulturkvartalet i Øksnes tar form og er blitt pre- sentert både i formannskap og kommunestyre.
• Ramona Lind fra Sortland, og Nilofar Nori er nominert til Årets nordlending.
• Musiker Ole Edvard Anton- sen sesongåpnet også i år, jule- turneen sin i Bø.
• Ivar Greger Angell, Tina So- fie Larsen, Lars Bakkejord- Johnsen og Johan Lien
kommunen. Programleder i Samskap Bri- år, forteller han.
020
Vesterålen fikk to nye brannstasjoner i 2019.
gikk lekk flereBgearnggeetrtrialøilpertiaBvukfsynlkeessfjkormdmunen får det som
MortenBerg-Hansen ta Erlandsen bekrefter at det –Nåfårvijoetekstraåråøve
Vi er svært stolte av den nye og flotte brannstasjonen vi har fått i kommunen,
• Kvitnesgårdkunbådneeblirerenvyd,Aenldiøgy-tårepffonget s
r
• Grunnsteinen for vernebygget over hurtigruta •«MFeilbno-avslutter en impone-
mavovreiteen npå@fylbkelsve.in82otirsdag ettermiddag kom meldingen om satt kjøreretning, og endte på si- • Kjell og Jan Kristoffersen • Steinar Hansen blir tildelt
peu
og sender en varm takk til alle dere
«Andøy i Oslo» skulle ektotmemrupnel.aT-railerefnåsrkavl hiast segDefnranomenluongdepsmrealseeknjøtrebra-t munes frivilliHgåhvaerdtsSkporgilysM. ækelæ mune, for mangeårigneingnjosrdaetast veien måtte sper-
et.
rende sesong med seier på marken» på Stokmarknes settes ned. bortebane mot Skjervøy. Melbo
nheanvarda@rbrlav.nogeres 30. april og 1. alle AndøyrsesmdautrlailgerhenetskeurlleibOersgelso. • Johan LiefnørNofrødernsgtfeårmpå lmtaindgebfrolnetesr.ervert ...
• Egga Utvikling kjøper opp Fabrikken Næringshage
tri•steNmeoldrindgelnaokmsa’t h3e8le5re-me–teAnrdløay nergsåemhyeamvefraenrnm «Jostein Albert» idrettspris for 2019 til den sprekeste bedriften i Ti
på Sortland.
• Fylkeskommunen bevilger 170 millioner kroner til
November
• Rundt 100 frammøtte på
vyen ble avlyst på grunn av nordlys og spektakulær natur, Smoltkulpens aktivitets-tips:
LØRDAG 11. MAI KL. 12.00
vestsida av Hadseløya.
utbedring av veistrekninga mellom Frøskeland og
Stave i revygruppa Fyr Laus. men dette er ikke våre eneste
Myre.
ne er kvittert tr
blir det offisiell åpning ved ordføreren
• Primex på sm Nordeng er nAomuinedrftytlileSrp2aårre-dens2ti2l.leapsriidle. n se
• Industrihistorie skrives på Finneset i Sortland når
og herved er DU invitert til å bli med å feifolkemøtet på Breivik er svært
jo bank 68 graVdei rerNkorjedms piderehtetlsd-igedsroifmtenhasrliter
grunnsteinen for Calanus-fabrikken legges ned.
• Containerhavna på Stokmarknes har vokst mkeludbb f6or0«Eat Move Sleep»
vedtarågiensemgilelidoenokgrofninerntiplå nilyaegtspdraegllbøter ungdommenh.ver dag. GratulereravsåNomrgyeesVas • Thomas Rønning tar en ny energidirek
Arctic Race of Norway runder svingen i Lifjordkrysset. (Foto: Idar Ovesen)
• Etter 20 år på land på Stokmarknes, fikk «Finnmar- ken» fra 1956 endelig sitt vernebygg.
viceanlegg. Nye Ringstad Sjøhus – R
r
t
–
Bladet Vesterålen
• Ramona Lind får prisen «Årets modigste kvinne»,
NYHETER 15
PRISUTDE
ender på 5. plass i årets 3. divi-
mai i år, men 12. mars kom den neste år. Sparebank 68 grader Nords • Bladet Vesterålens blir kåret
sjon.
• Analysen av nytten av flypl-
koaronak. Noåmblir idejtuliknevielfrrevay Ksienr Earlaondgsena. nkret opp ei halv mil ut av Lørdag er Havfarmen på plass
assutvidelse viser at en storfly-
driftsutviklingsprisen i Land- • Scandic hotell som bygges
i 2021. – Både romfart og hval har
Feire sykkelføret!
plass på Skagen kommer dår-
bruk for Nordland. på Sortland holder tidsplanen.
ligst ut.
– Vi er veldig letta, sier Rune satt Andøy på verdenskartet, • Bekymringsmeldingen som • Kristn Grøm, ildsjel og leder
r
.
e
misfornøyd med planene om
pris. ger.
en så fin gutt som deg. Du er bl
v
i
nd
• I Lødingen er Arbeiderpartiet fortsatt største parti
og Hugo Jacobsen (Ap) blir valgt til ny ordfører.
Og arbeidet med overbygget til Finnmarken er i full
Politiet har tatt en mann i tret etter at han både hund og gen sin inatt den ble funnet ligheta.
Tidlig lørdag den fikk politie dyr hadde blitt balkong på ei Bodø, anslått fjerde til sjette
På stedet fan hund og en sk klær på bakke havende jurist til NRK.
– Siktede var alkohol da ha sier Kvitvik.
Politiet antar live da den ble av fallet, melde
har ikke krevd løslatt etter av tiet til NRK.
gang. June Eilertsen, Sortland, fyller
Tirsdag 31. desember 2019
og blir også kåret til Årets Nordlending.
Norconsult AS er med sine 4200 ansatte Norges s tørste tverrfaglige rådgiverettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til samferdsel, bygg og eiendom, energi, vann og avløp, industri, olje og gass, miljø, sikkerhet, plan, arkitektur – og IT. Selskapet, som er ansatteid, har hovedkontor i Sandvika og mer enn 135 andre kontorer i Norge og i utlandet.
Vi vokser og ønsker oss en faglig dyktig og markedsorientert
Leder for Norconsult i Tromsø
Du trives i både en operativ og strategisk rolle, og har erfaring med ledelse av kompetansemiljøer.
www.norconsult.no | Søknadsfrist: 29. februar
For mer informasjon, kontakt vår rekrutteringsrådgiver i Technogarden, Bjørn Harald Aadne, tlf. 48076515.
lenning. (Foto: Idar Ovesen)
er så glad i deg. Bursdagsklæm-
gerskapspermisjon og Lena Arntzen (H) overtok som
Bladet Vesterålen Torsdag 8. august 2019
5
ØKSNES: Mo
Meløy er styrel
registrerte fore
Alsvåk. Selska
med maskinutl
kraft på Andmyran.
• Sortland Il blir ambassadør-
år • Partiene vAåpr,lSilVle, SsjparomgøRrøsdotm spr•er mSoarst-land
• Politiet sliter med å få has
på villmannskjøringen som
foregår på MelbBure.nt–graDn seotm vkleidrnkineg,rog spenn•enAde nvidndruesløasnsinØgeireprnegeJr onyhbyaggnetntiel Hsasdesenl videresgeåesnodenskgole spåoSmtokmtarakenmnes.em(rAlaleffotrgo: IpMdarepOlvpbesaoen.) glende utbedr
prosent på to år.
• Coop åpnFrearmEtxiltkrla.-1b4u.0ti0kk på Stokmarknes.
• SavifledTetravæckreFåopoednssntaysejotnøfrorrfiaslklef.abrikk i Bø tas i bruk. til Hadsel VGS på Stokmarknes. (Foto: Idar Ovesen)
kjært
• Arctic Race of Norway besøker Vesterålen, og folke- • Øksnes Handelspark åpner sitt nye bygg som er på
stopp.
av
s. • Øksnes kirke markerer lag.
TOVE METTE BJØRKMO, ORDFØRER • Hadsel videregående skole • Vesterålen Futsal sesongåp- 40-årsjubileum. •
festen blir akkurat slik mange hadde håpet, etappen 5.700 kvadratmeter.
• Øksnes kommune og avde-
Greger Angell imponerer under NM kortbane i Stavanger, og
•
Sortland
til og med 16 år Tor Johannes Jensen tøyet «Boka Vanguard» utenfor kommune fikk • Hver tredjeBrfyerngeeptuårvmeiemllomt torjo@blv.no verftet CMC Raffles i Yantai i
Nå er den endelig i norske farvann, og onsdag morgen passerte den Bryne, ifølge Ma- rinetraffic.com.
og koordineres av Scana Off- shore, sier han.
Det skjer ikke på en-to-tre. Nordlaks har satt av to uker til hele operasjonen med å få «Jos-
ling for hjemmebaserte tjenes-
Hadseløya. Lørdag
2020
Kina. Siden har den vært på vei
NYTT TAK? – Planen er at den kommer
ter mottar prisen for årets in- setter personlige rekorder i alle
e
medarbeidere.
g
bosatt i USA ønsket å bygge et
• Filmfestivalen Laterna Ma- gica arrangeres for 28. gang.
øvelsene han deltar i.
-
han ber om at båtfolket holder
Nyheter
mer fra mamma, Rino, Alisa,
Lucas, bestemor Tanya og As- trid.
2 år
ANDØY: «Andøy i Oslo» ble Mer enn nordlys og natur letter til revyen i Konserthuset. kommunens politiske leder.
Brent gran og spennende vindusløsninger preger nybygget
som de blir fintet ut, sier Jan blir valgt til ny leder i Hadsel Med seg i trenerapparatet får
i Storvatnet.
• Mustad so yr til fisk
Steffensen. Høyre. han Erlend Robertsen.
• Ansatte i miljøarbeidstje- •Lødingenkystlagblirtildelt • Fylkesråd
20
et vi
• Det nye og topp moderne bygget til El-team pånesSteonrotg-teknisk i Hadsel har Lødingen kommunes kultur- millioner kroner til full oppgra-
Velkommen! Visste du at 1 av 5 barn jobbetsåmyeulovligovertid,at pris. dering av Ryggedalstunnelen
seg på Myre.
n land er klart til bruk. kommunaldirek•tøreHn ahadr saettl vi•dFerisrketgreåniengnssdenetersåkpnoelre pflåyFVt8t2e0.r in
i ny
s
o
sogm.
e
de
r
f
r
d
lin
g
på
St
ok
m
ar
å
r
l
i
k
n
g
e
spesialtilpasset
På Hinnø tar sin nye skole i bruk. ner med tap mot Utleira. • Julie Marie Fredriksen fra er folk nå lette
?
Vi har
trener for
- lerede: – Sjekk at alt er bra opp til Storheia og med målgang på toppen var rosi- • Fylkesrådet vil bruke 120 millioner kroner til full Nordlaks’ nye 385 meters havfarm. (Foto: Nmoerddsylkakkelsen)etter vinteren.
Passer hjelmen SÅ er det bare GOD TUR!
nen i pølsa.
• Turlagsleder Trond Løkke sølv i sparring i sin klasse. fått ny trener. Lars Fagerlirøen brikk på 14.000 kvadratmeter i ringen av demninga ved Stor-
Olje. Sjekk bremser. Justere setet?
• Andfjord salmon tok store steg mot realisering av
• Kommunaldirektøren i
Sortland kommune mener sitt oppdrekotmtsmeunveennmtåyinrn.føre parke- ringsavgift på kommunale par-
• Etter mange måneder på pinebenk
e
e
• 2020 vakreriongspslåasseår.ret da regjering og Storting åpnet Interoptik Ramstad, Torggata 21, Sortland, tlf. 76 12 21 62
ber klart at den ett år gamle filetf
x
• Restauranten Du Verden åp-
pHåVIMS TyArKeETsDlaITpTpERunna konkurs-øksa – «Bo
l
i
pengesekken, og sa ja til Andøya Spaceport.
GRATIS som skal om bord.
ner på Sortland.
• Politiet ber publikum om
ka
rett til lokaliteten fem kilome- ter utenfor Ongstadneset for å
• Vitux på Andenes ekspanderte og ansatte flere nye
underskudd siste år. • Registrer deg på monter.no. Vi tar kontakt
tips etter at en blotter ved flere
ELDRE ENN 20 ÅR
TAKSJEKK
lert, begynner resten:
– Da skal den ferdigstilles,
anledninger har vist seg fram i
inn
– Sannsynligvis legger trans- sier Lars Fredrik Martinussen. porten seg utenfor Lekang for å Korona-pandemien gjorde at
Hadsel.
PRISVINNER: Jo•hanILieRn isøyha•mØknsnebs lHeandelstpaårkpånpnert ny tømmer- og flerbruks-
kk.
laste av havfarmen der. Det er havfarmen ikke ble endelig fer- ikke endelig avgjort hvor. Den digstilt i Kina, etter den opprin-
85 år
struksjonsarbeide. (Foto: Tor Johannes Jensen)
Eli Lihaug, Bø i Vesterålen, fyl- ler85åridag.
ler 50 år i dag.
med til Nederland og solgt der. I 2003 ble den funnet i et ride- senter,kjøptavHurtigrutemu- seet og fraktet til Stokmarknes, der den har stått siden.
40 år
40 år i dag.
30 år
Flagget gikk til topps for vår Valeriya Zhupanskaya som fyl- te 9 år i går. Du er verdens beste
sen (SP) fikk kreftdiagnose og måtte i juni gi klubba til
med dagen lille venn! Klem fra
• Marius Jø Nært outstg
• Danske Dorte Mandrup vin- • Linnea Vikane Andreassen, Bø deltar i bosdyn-fistnuenssdieBursdaø- kenlesnes vedtak
ner arkitektkonkurransen, og fra Sortland blir norgesmester i pest. Fredriksen havner på en vannforsyning. • Ordfører Karl Erling Nord- får dermed tegne The whale i sparring for eldre junior i Sta- 9. plass. annofonrsbea@rnblv•.SnEoGruppen legger fram si- lund, beklager at ikke kommu- Andøy. oppgradervianger.aTvinRa SyofgiegLeardseanltsatr un•nSeorltleand pILås hFerVrela8g2h0ar. ne planer om å bygge en fa- nen har kommet i mål med sik-
l bruk
e1
tt
byg
reservebrille på kjøpet.
gjerningsmannen.
• I november gikk det med noen hus
storm sveipa over distriktet.
Nordeng ble vinner av spareban- TRENER: Lars Fagerlirøen skal LEKKASJE: Mannskaper fra ÆRESBORGER: Kristin Grøm blir
sitt nye bygg som er på hele *Gjelder ikke flate tak eller næringsbygg ser an været. Det kan også bli fjorden nå.
kens idrettspris 20k19a. i. Og de nye sjøhusene i bygtrdenae Sokrtuland InL keomtmaensdei brukk.ommunalteknikmk i Seordtlan4d 8 nyeutnseevnnt tigl æerepsbloargesrsaveMre,lbbu. åtplasser
o
g
m
-
sjektet og starten på det vi egentlig holder på med – som er
5.700 kvadratmeter.
• Miscela Kaffebar betemmer
næ
r
Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
sesong. kommune leiter etter lekkasjen.
Martinussen til Bladet Vester-
nden på byggepro-
20
NYHETER
Torsdag 13. februar 2020
Bladet Vesterålen
Tyr til bagasjerommet
Støtter brann- varsling i vernebygget
 • XL-bygg på Sortland åpner sitt nye praktbygg på
Børre Knut Nilsen, Hennes, fyl- 1700 kvadratmeter. ler 75 år i dag.
HADSEL: Museum Nord får 500.000 kroner i gave fra UNI-stiftelsen til brannvarslingsan- legg for MS Finn- marken og DS Fin- marken.
TorJohannesJensen
torjo@blv.no
Stiftelsen UNI vedtok støtten i sitt styremøte 31. januar.
Stiftelsen Norsk hurtigrute- museum har fått pålegg om å gå til anskaffelse av nytt brann- varslingsanlegg og tåkeslukke- anlegg inne i det landsatte hur- tigruteskipet og seksjonen av det 108 år gamle dampskipet, for å ivareta sikkerheten for pu- blikum og utstillinger. Det er dette UNI-stiftelsen nå bruker en halv million på.
Museum Nord (MN) er an- svarlig for drifta av museene som får driftsstøtte over Kul- turdepartementet, og Hurtig- rutemuseet på Stokmarknes er ett av 21 som favnes av stiftel- sen.
Nå bygger Vernebygg AS ver-
nebygg og nytt museumsan- legg for de to skipene. Etter pla- nen skal det åpnes til somme- ren.
Stiftelsen UNI er en allmen- nyttig stiftelse som gir økono- misk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsens ideelle formål er å fremme allmennyttig virksom- het innen skade- og miljøvern. Hensikten er å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekkeværeøkonomiskstøttetil prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltperso- ner.
Det var i 2015 at Kulturdepar-
tementet besluttet å delta i fi- nansieringen av nytt Hurtigru- temuseum på Stokmarknes med bygg over MS Finnmarken (1956), og DS Finmarken (1912). Det var da prosjektet ble løftet fra å være et rent vernebygg over skipet til å bli et helt nytt museum med arkitektoniske kvaliteter, nye utstillinger som tar i bruk moderne formid- lingsteknologi, og med et total- innhold som skal gi sterkere publikumsopplevelser.
MSFinnmarken1956blegitt som gave til Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum, og ble satt sidelengs på land i 1999. Nå bygges det inn i det nye muse-
et. www Typ0graf&Itansvarlig
D/S Finnmarken ble levert til
Vesteraalens Dampskibssel-
skab i 1912 og gikk i Hurtigru-
ten til til 1956, da det ble ble
skoleskip. I 1960 ble det solgt til
opphugging i Nederland, men POLITIET FAN en større toetasjes seksjon fra
• Øksnes Entreprenør blir kåret til d60eånr beste bedrif- Henrik Hallstein Rødsand, Als-
ten i Norge som omsetter mellom 250 millioner og 1,5
milliarder.
• Hurtigrutemuseets forening feirer 30-årsjubileum.
akterskipet bestående av OG KATT PÅ S dekkshusene på stormdekket TRASJON). FO og promenadedekket med trap-
pehall, salonger og lugarer ble hansen
75 år
våg, fyller 60 år i dag.
50 år
Costas Berntsen, Sortland, fyl-
 • FiskebollerSfOraRVTesLtAerNaaDlenKsOseMndMesUtilNKEina.
• Den nye brannstasjonen på Sortland tas i bruk.
• Den nye brannstasjonen i Øksnes ferdigstilles og tas i bruk.
TIKDSoRrIKoTnIGa: EmsmtaoSptrøpme, StandikrakBearradHaelvnornseen, AlvexeandnraiLnogegogjeSirnengHeansenibruåktefbåagashjereomnmgeene for å få hengt sammen på ikke-digitalt vis under koronakrisa. Foto: Håvard Skogly Mækelæ
sammen på ikke-digitalt vis. (Foto: Håvard Skogly Mækelæ)
Fredag kveld traff vi tilfeldig Kvartetten er egentlig stu- til ansikt. Så er vi litt late. Der-
på Emma Strøm, Sandra Barra denter utenfor Sortland, på med kjøpte vi oss burgere og
• Koronaviruset hskaodle dogefolekenhøgskeolne.tMreanldeplsatstesosis hveer, lfodrtiegllermstuyden- Halvorsen, Alexandra Loge og
Siren Hansen på parkerings- bor på Sortland, og da korona- tene.
av det som ble skrevet i avisa, og også her influerte det
plassen utenfor Sortland vide- krisa ble et faktum endte de Været i helga tillot også flere
repgåående esnkoled. aSogmlivgi esear visproduksjonen. Som for eksempel hadde de valgt en litt annerle- studier. Hvordan treffer du venner på
Håvard Skogly Mækelæ
fant ut at dette må være den tryggeste måten å møtes ansikt
havard@blv.no
• Bø Gårdsslakteri fikk
Be- på topp på Sortland.
var varslet til Hadsel Kommu-
i Melbo IL, mottat Hadsel kom-
• Bø Kommune senker formueskatten, i håp om å til- OS•LO-EREnVY:bReovyngrudppea Fyir LHausofrlamAndsenteas sdetdteraoplpefonrestfilalinng i t i august ei ku på overlever, etter at han blir tatt • Analysefirmaet Kontali har har overtatt hovedtreneransva- Lapphaugen på Sortland. vatnet.
Desember
ve
e
www.blv.no
OGsIlGoAnNTe-sTtReANåSrP. OFRoTt:oH:erInerntrsaensnpdortfartøyet på vei mot Hadseløya med havfarmen «Jostein Albert». Foto: Nordlaks av snøras i Trollfjorden. beregnet at giftalgen som inva- ret etter Julie Voktor Pedersen. • Oppdrettsveteran Jostein • Martin André Berg fra Sort-
– Vi syntes det var utrolig sterke kort. Vi gleder oss til å ut. munes kulturpris.
 ist å måtte avlyse på grunn av vise fram alt det Andøy har å Myre har stått • Bø Kommune går inn for å
ittefaren, for dette hadde vi by på.
ptember, og be- senke formueskatten, i håp om gledet oss til lenge. Men nå
med å tjene pen- å tiltrekke seg folk med kapital ir det altså revy i Oslo neste Billetter videreføres
i stedet, sier han. kommune blir
på 4.000 kroner sdrags- og
torat, etter man- ing av demninga
m driver salg av eflåten etablerer
rgensen gir seg Sortlands dame-
ysiden av Andøy t over at kommu-
til kommunen.
Det var solgt hundrevis av bil-
om
kommunal
Guttorm Veabø.
VI TILBYR GRATIS TAKSJEKK
N
E
en
10 da
n
e
ge
x
ro
-
g
av
b
ø
tal
Blsu
eisfjeo
kommet for langt utfor veien da
alle hjemme igjen på digitale slike stunt.
at det ble slutt på omtale av idrett, kultur, messer og
Siktede er av des måte å henge sammen. – Dette er første gang vi har smittevern-vennlig vis? Send erkjent straff
hengt sammen personlig siden oss gjerne bilder på red@blv.no! festivaler. vi kom tilbake. Vi gikk litt lei av
at ting bare skjer over nett, og
• Et underlig år i Hadsel, med tre ordførere: Kurt Jen-
sin partifelle Aina Nilsen – som med det ble landets
Andøy-revy utsatt til 2021
Maskiner RamonaLindblekåretåretsmodigstekvdinatnteer,,liloleg-ogåsrtoertesøsnteor,rodgv-i yngsteordfører.Påsluttenavåretgikkhunutsvan- giskmati
LING: Ramona Lind var rørt da hun mottok prisen som Årets Nordlending.
Andøy hovedstaden – i april tilFOTO: SKJERMDUMP FRA NRK
avlyst på grunn av korona- Som en del av «Andøy i Oslo» Stave håper alle som hadde
 pandemien. Nå inntar likevel skulle Samskap ha både arran- kjøpt billett kommer selv om • Bø kommune med ordfører Sture Pedersen fikk mye
gement for ungdom og næ- revyen utsettes.
n4eostpeNåpYrH.mETEeRrksomhet etter at formueskatten ble redu
ringslivet. Etter revyen var det – Hadde du billett til revyen i
matproduksjon taksregisteret. Meløy,Knut-Vi L i v A n g e l l e r s t iMøøAS,som tal på 30.000 k
planlagt Andøy-treff. mai i år kan den brukes neste trøbbel med vannrørene som Melbu og Fiskebøl blir borte om
Bladet Vesterålen
få uker. ANDØY: Traileren som kjørte ut deKvloiklk.en kvart over tre tirsdag den skulle unngå en trailer i mot- Det skjedde først på natta. Trai-
fra Grønningbe mfrågert.
s
t
kpsnr
døØy m
aHtadgsleal kdome- gijlvde
fått eksnesmkoåmt-te koron
e
–
a
måtteventetilnattaførdenble entrailersomhadaderkrjøartnugtfoermednent.hvornæringslivet utkenustløærrertsksadheor,wme.n(Pskralehsasemelding)
eise
njei
rnd i Ain
etk
ut
ti
ør
• Hotell Richard With på Stokmarknes, vil støtte en mu- lig privat kokkeskole i Vester- ålen.
• Flertallet i kommunestyret på Sortland vedtar å innføre parkeringsavgift fra 2020.
• Hanne Steen og Geir Knud- sen mottar prisen som Øksnes- framsnakker.
• Coop Extra mottar prisen for årets Øksnes bedrift.
• Håkon Ulriksen fra Bø, kjø- per Bø hotell på Straume, fra
Om du ikke har gjort det al
fj
e
er t
id
fo
r
anlegg med restaurant for
s
t
d
r ta
i
n
k
sje
la
ks,
la
ste
jon som skal styres
l tra DufårmerhosMontér terings offshorefartøy og tre
fikk sin åpning 17. mai året etter.
v
top
pp
åt
ra
nsp
ort
far-
180 gje
g
lerpi sjån
Sl
ikv
il mot
tag
el
sen
vær
e
d.
e
t
nd
å f , ø r o e ng r
a
eli
rme
i
ålen.
b han.
-
s
t
.
ere
k
,
d
sle
loapvs
trnn
e
in
gen, forteller Lars Fr. Martinus- sen, kommunikasjonssjef hos Nordlaks.
rt»
på plass og ankret
n
iH
e
ads
n
b
e
n
ge
be
slut
nin
gen
ta
s
litt
n
r
re lo
g
s
t
elfj
,
o
ord
l
d
t io
kalite
ten
,
fo
rt
r vi
sju båter: fire større ankerhand-
uksjon av fisk, sier
H
e
ns
po
a
å
en lø
a
rte
aeatu
v
d
R
rda
gm
uelynk
e
i
n mø
r
t
e
r
i
ell
tes a
or
t
s
s
Når transporten kommer inn –Deterenstorogkomplisert mot Hadsel, vil den møtes av operasjon. Vi har varslet Kyst-
a
ord
lak
s-
bå
b
r
i
k
ten
«N
k
deler av havfarm-mannskapet,
øfarende, og det er
e
0
m
Va
* laste av «Jostein Albert».
t
t
r
1
i
n
gua
rd»
gå
ri
kke
ter, u
Så – når havfarmen er instal-
e
8
altså viktig at folk med båt hol- der avstand på minst 500 me-
e
or
a», m
n
P
ed
v
n
m
er
–D
et
bli
re
e
s
o
r
a
nærmere ankomsten, mens vi siste etterarbeidet på Hadsel-
a
r
s
e
T
ors
i
er
t
eli
t
s
e
edr
dag
11.
juni 2
kde
a an mnetr s fp eokrt a -
nge nesten
no
t
i
m
ket o
g sj
ge
p
r
t
i
 trekke seg folk med kapital til kommunen. beite med skada kjønnsorgan. I et visst miljø var det
• Politiet beslaglegger en bil derte kysten i mai, har tatt bort Marius Jørgensen blir spillende Refsnes mener dagens konse- land forlenger sin kontrakt med
Midt i april ble den 385 meter til Hadseløya, via Singapore og taubåter.
• Kommunestyret vedtar å innføre parkeringsavgift kjent hvem som hadde brukt kniven, men politiet
som man mener har tilknyt- fisk for over 2,4 milliarder kro- assistenttrener. sjonssystem i lakseoppdrett er 2. divisjonsklubben Bærum.
ning til villmannskjøringa på ner.
Melbo. på Sortland• fSroartla2n0d-2sv0øm.meren Ivar
Hos oss får alle tein Albert» som skal være hei- foreldet. Statemnobrøgrenleipeadsseemrteut, p•åRpalamsso.na Lind blir mkeånrteilt10t.0i0l0 tonn oppdretts-
Det skal være den største fjerne transportstøtter, og så skipstransporten noen sinne i taue den ut på lokaliteten. Det
HADSEL: Onsdag morgen er giganten lange stålkonstruksjonen «Jos- Afrikas horn. – Først vil de bli liggende og
mener han. Nhoredlnaklsa' hasvafarkma mÅreetsdNobrdelegndrinugn. n e
s
k
l
e
n
:
i
k
k
e
l
a
rd
en
r
t å identifi
s
e
nd
i
ep
pe
s
t
l
v
stan
r
ras
tei
opp på lokaliteten.
Martinussen skjønner at mange vil være nysjerrige. Men
sikk
o
-
nA
l
k
era
be
t
e
e
rstre
n
lane
rod
ker han.
n. Dermed skjer det
            0
a d
T
k
m
e
a n
n
h s
h
n
g
h r
å
   282   283   284   285   286