Page 279 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 279

blant andre The black sheeps, til ungdoms-NM i volleyball i samler over 1.500 musikkel- Sortlandhallen.
sen.
• Hadsels siste posthus legges ned.
• De private barnehagene i Sortland streiker mot at drifts- tilskuddet fra Staten ikke leng- er skal være øremerket. I Had-
 skende ungdom på Andenes.
• Jonny Karoliussen blir ny råd- mann i Hadsel.
Mai
Familien Henriksen fra Sigerfjord sjøsetter sitt nye familiehus: 270 kvadratmeter på ei flåte.
• Opplysningen 1881 vedtar å
legge ned avdelingen på Sort-
land, som har 77 faste arbeids-
plasser. De ansatte og lokale
politikere kjemper lenge for av- delBingleansdeekstistVenes.sterålenplasserOsonmstdørastegka2m9ps.akd.esenømyenbmedrd2em0o2ns1trasjonstog.
• Nyksund får to restauranter ved navn Ekspedisjonen, dre- vet av hendholdsvis Ringo og Ingo.
• Oljedirektoratet sanker underskrifter i Bø, Øksnes og Andøy, fra fiskere som vil la seg
landtopper på 12 timer og fem minutter.
• Hadsel kommune påtar seg byggeansvaret for et vernebygg over Finnmarken. •SagaRubyleggertilkaiiSort- land, og 450 cruisepassasjerer
struktur og utstyr. Nærings-
• Langøyløpet mellom Sortland og
de
•A
ne lok •S ler
• En toåring fra Hadsel blir inn-
• En ansatt i Posten forsyner
men vil ikke si noe om skjeb-
  på
job
Silje
F
e
Sogneprest Sven Becker for-
r
d
b
. (F
ad
ot
a
sel
på Ånstadblåheia.
.
• Nye Sortland videregående skole tatt i bruk.
aldri i gang.
TOR JOHANNES JENSEN
Hansen erat som : Tor Jo-
ss
• Oppslutninga rundt 1. mai-fei-
ringa er større enn på mange år,
med bevaring av lokale arbeids- sel markerer barnehagene mis-
JUBILEUM 17
Kleiva samler rekordmange ltakere.
ndøy Friluftssenter i Buks- sfjord reåpner med utvidede aler og over 400 besøkende. tyreleder Ørjan Nilsen vars- salg av Vesteraalens Herm-
lagt på sykehus, etter mistanke om e-coli-smitte.
• Innbruddstyver gjør skade på Bø ungdomsskole for rundt 300.000 kroner.
• Forsvarsbygg starter byg- ginga av nytt forsyningsbygg til 20 millioner kroner på Andøya Flystasjon.
seg av medisinforsendelser til Sortland apotek. Apoteker Silje Djuve mener Posten ikke tok tyveriet alvorlig.
• Willas-smia i Bø brenner ned til grunnen.
• Ungdommer i Lødingen star- ter badesesongen 17. mai. Hele Vesterålen opplever en varm nasjonaldag.
• Fødeavdelingen på Stokmark- nes er den mest kostnadseffek-
kjøpe fri fra fisket under som- merens seismikkskyting.
• Sildefesten i Sildpollen opple- ver igjen fullklaff, både med vær og oppslutning.
• Nordnorsk Mottakssenter øn- sker å kjøpe Skarsteindalen for fem millioner kroner, med tan- ke på å drive privat asylmottak. • Hadsel kommunestyre vil en- stemmig ha Reno-Vest som AS. • Johnny Evjen bestiger ti sort-
skysses rundt om i Vesterålen.
• Sortland Entreprenør starter
arbeidet med å bygge nye Sort-
land videregående skole.
I september fylte Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store
tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
 Onsdag 27. juli 2011
 tive i Nord-Norge.
• Alomar på Andøya inngår samarbeidsavtale om klima- forskning med tyske Schneefer- nerhaus.
Lødingen
Hadsel samlet i sorg
 år
1921 – 2021
Husker du ...? – Kavalkade 2000-2020 – del 2
Juni
• Nortura-konsernet varsler oppsigelser og nedleggelser,
De tidligere ansatte ved 1881 på Sortland får overta infra-
deltar i sorgen
Trist å se bakeriet slik
nen til slakteriet på Sortland.
Vesterålen får et nytt kunstho-
tell: Hotell Marena på An- Den nye barnehagen på Som- Fabrikksjef Sigurd Jacobsen Nær 3.500 personer gjester mer på besøk og sier hun øn- denes. marøya tas i bruk. sier situasjonen er alvorlig. Sjømatfestivalen i Lødingen. sker å bidra.
Mange arbeidsplasser stod i spill når Opplysningen 1881 la
ofrene etter terroranOgrdrfeørperetn ønmskoertå rAettUe F-Bulandegt Vdeostemrålenp. å
seg på Stokmarknes en takk til Yvonne Kolden, De har selv en venn og
ned på Sortland.
Utøya. En ungdomm fra Hadsel mistet livet.
I april vedtok man å legge ned Opplysningen 1881 på Sortland.
mandag med blom- som tok initiatiav til fakkelto- klassekamerat som mandag get. kveld ennå ikke var kommet
Uenighet om flyktninger
mandag ettermiddag sam- unge mennesker er revet bort.
s•teSr,orftalkalnerdsogråfdlamggann ber politikerne si nei til nytt
2009
for å dele sorgen et-
– Jeg vil gjerne takke hen- til rette etter terroren.
i Lødingen
skjørt
for å
vise sin
ter tragedien på Ut- det om denne markeringen, til alle ofre og pårørende, sier
• Maskinførerskolen på Vikeidet: eiendommen solgt
grunnet vulkanasken fra Island. (Foto: Tone M. Sørensen)
teri kortene og gir opp planene om ny drift i Nortura-
SIDE 14
SIDE 10smerten og lidelsen som har rammet så mange.
til en privatmann da forsøkene på å drive skolen
DISTRIKTSAVISA FOR VESTERÅLEN • LØDINGEN OG KVÆFJORD
vUkied19ereiprivatrNer.g8i7og/ellerSsortlmand,aløsrdyagl9m.moait2t00a9kmislyk89t.eårsga.ng S• Oippslystniengen d1881apå gSortlapnd båle lagpt neod, 77sfatst
• UDIfortalteijuniatasylmottaketpåAndenessom
• NyungdomsskolepåSortlandåpnes.
ansatte ble lovet alternativt arbeid i samme lokaler.
Del av Bladet Vesterålen 8. mai 2009
mbeyngnegsk.er til Hurtigrutekaia mandag ettermiddag.
og alle ofrene fra Utøya man-
•H
rit Bang foran bakeriet, her sammen med en av de ansatte ved bedriften, distribusj
dag kveld.
iste po
sth
us (p
å Sto
g
I g(åFrovatros:kKrarniksetnipnåadeJt oenhenstse egjnen)værende jeg ser ikke mørkt på det. Det er en unik mu-
o:
Nil
8
.
m
sen
)
lage en helt ny organ-
Bangs Bakeri ble etablert i 2002, på tuftene av bakeriet Harry Bang startet på 60-tallet. (Foto: Kristina Johnsen)
doks at trålerne ligger på bak- • Svein Robert Vestå fra Sortlasnidda atvilddeefloettse aFnrleigvgielnleigo-g
– Har startet ved ovnene
leverer til fryselager.
et Vesterålen.
ett selskap som eier veldig mye
get fra Aker Seafoods og Ap- Likevel mener han de må
Skeptisk til frys i kystfl
A R E N O L E O N H A R D S E N
2010
verdsatt, og kan både brukes
om å la industrien disponere være en løsning: at nye kystfiskebåter b
areno@blv.no
bankkort i Vesterålen, etter at alle bankene i regionen
fisken kan fanges med bare nevene i fjæra.
els
d
b
k
Beø
høyt. Men det er
e
le
n
l
n
le
ne
i
la
e
sr
ra
Løssalg kr. 15,–
ble skadet og pårørende som
TOR JOHANNES JENSEN Even Lie Jacobsen, Stine lem av Hadsel AUF, som har
kma
ai 2009 var siste dag med posthus i Hadsel.
IngerLiseArntsen,ElinDahlHoltenogBodilHovsetererkjenteansikterforpostkundenepåStokmarknes.Fredaghaddedesinsistedag
RTLAND: p–osthDusettitHeadsel råpen for aller siste gang. lighet til å gjøre noe annet. Man må se opp og
di-ns
n
– Vi hadde tolv arbeidsplasser,
andreVestertåalesnj.e SIDE 3
Maritex på Sortland etter Tine.
Nå blir det post i butikk også på Stok- fram, sier Inger Lise Arntsen til Bladet Vest- marknes. – Det er rart å bli arbeidsledig, men erålen. SIDE 11
empetrist. Bakeriet pluss lørdagshjelper sysselsatt – Det er kjempesy • Nytt utdannings- og forskningssenter i regi av ESA
ste.år. Da bomben smalt og dra-
ikt
å
n
n
hun evakuert etter utbruddet av svineinfluensa. – Situasjonen var dramatisk, sier
ge. Skibsbakeren vikljekftorthseimttee, på der ovnene står. Men for seint sjon ved bakstebordet ofogrslleaegentdbele lansert.
nde
s
a
esr
lse
r
i
gKleomrsmhveosrd.aSnådelakanoss glemme
rknes
) ble
ne Slanpa
Synd
Jørgensen til Bladet
r Berit Bang, daglig le- Mexico, kom hjem-
land til Bodø. te kunder og til sirtetisengeftorbaskoret-ri- gang igjen. Først sskyakl ephoulistiet påBSøtrogkemBanrgk,nveasr.s(oFmotvoa:nTliogri Jaro-hannes Jensen) hv
.
minister Sylvia Brustad kom-
lagt
Sortlan
ned
Liv HhalglaenidShkargaen iflBoøtt, tHepeprebremaskvejdbællroyemsreshntuedrne. ei villiSgIbDuEsk1r4o–s1e5.
Tlf. 76 12 66 66
• Departementet ga klarsignal for bygging av vind-
møllepark på Andmyran.
• Lødingen videregående skole slått sammen med Sortland vgs.
• Vulkan-aske fra Island skapte trøbbel for reisende i hele landet (aske-fast).
Godt med folk samlet seg mandag ettermiddag i Lødingen kirke for å være sammen og vise delaktighet i sorgen som gjennom ter- rorhandlingen på Utøya og i Oslo har rammet en hel nasjon. Her tente de lys, gråt sammen og holdt rundt hverandre. (Foto: Svein Rist)
LØDINGEN: Stille gråt. er satt under angrep. De som Folk som holdt rundt sitter igjen etter å ha mistet hverandre. Tenning av sine kjære opplever en enorm
lys. Folk i Lødingen var lidelse. Ekstra tungt er det at 1Ø5k.snaepsrilløf2te0r10 var alle flygninger til og fra Stokmarknes
Hvorfor måtte det ende slik?,
først og fremst går til de som
Fakkel- og blomstertog gikk gjennom Stokmarknes for å dele
på kulturhus-let
lufthavn, Andøya lufthavn og Harstad/DNe ahradvdike hluelfethlivaevt nfoirnansetgi.lt
slakteri.LikeetterpånekfoarsintiteiartivsetyogresatmairbHei-ålog–aVlaienrhdersfolaråkv-isestøtte
russa
r i Bangs bakeri og con- landjenta Sunniva – Nå er vi i gang, sa fylkesmann Hill-Marta det nye MsykelhøuysestupnådS,tolkemdaerkrneisNi ogård, t-il tjener å huSsIkDeEs1!4Men vi må
ori. • Vesterålskraft Vind la fram
plan
or 14 vindmøller land
utsalg i SkibsgårDdoevlnandlikreaskvered, etterforske branneSno.lbFerøgrdsathduenrt-ok dbetefiødrsitebsapkadeertiaekte,tofogr fujulbletlofrpapivtraigtettilsSkuOeRreT. LANDS:IBDEer1i0t–11og Børge
e
t
b
r
f
Fylkes Fiskarlag. heller ikke
fortie
det som
enn
Skibsbakeren. Sammen med de etter skal forsikringFslsyerlshkøayptet med neste dags produksjon, da Bang driver familiebed
pla
nl
agt
R E N O L E O N H A R D S E N og Ellingsen, som eier bygget, han plutselig oppdaget at det dere som Harry Bangs r e n o @ b l v . n o • Bangs Bakeri på Sortland vekslingsstudent- Med Orion flyr få overta trålkvoter.
øvrige norske ut-
eiånv
gs- yd
a det,tnaystdillrinifgttkilodmetbyLg•nH
kgrdsvemen
fiO-eo
• Entreprenør LNS fra Risøyhamn fikk kontrakt på 2,1 ten av Somalia.
milliarder for å lage kloakktunneler i Hong Kong. • Årets skrei-innsig er det størsteMenløoyseund mgeannergdemt eråolpt.p
ORTLAND: – Brannen Politiet gjorde en foreløpig ter brannen, før vi gikk inn i til fiskeriministeren å reversere • Fiskeriselskapet J. M. Nilsen på Nordmela konkurs; Havforskerne registrerer 1,5 millioner tonn skrei uta- ar startet ved en av ov- vurdering på brannstedet bygget, sier Johansen. dette og stille krav til utnyt-
ene. Vi rengnyedrrimftekdomå raskt i gang. for Vesterålen og Lofoten. telsen av ressursene.
90 personer ble permitert fra Norway Seafoods i 2011. (Foto: Tor Johannes Jensen)
• Statens vegvesen åpner sin nye kontrollstasjon i
torsdag formiddag, og be- Politiet har sperret av hele
nne brannå•rsAankdenø,yspioerlitikstermnte dvaeådftåobkistaåndlefrgagdet nebdyggDetvefrobr eragdk/oms•t, Viensnteilrålen Vaktsentral (VEVA) i Bø selges til Tele og
ensmann i Sortland, lokale el-tilsynet for å stadfes- etterforskninga på stedet er Saura skole, og fra 2010 ville også Bleik skole lide Samband AS.
jørn Johansen til Bla- te årsaken. Johansen regner avsluttet.
– Aker Seafoods splitter sjø og land. Gjør vi ikke en inn- skjerping nå, er trålfisken tapt
Brannen startet like før for disse anleggene. Da har vi samme skjebne. Bleik-skolen erstattet av en privatdre- • Melbu Folkebad BA og Hadsel kommune signerer
med å få dette gjort i dag, fre- vet montesorrid-asgk.ole fra 2011.
– Vi har avventet utlufting av det meste av røykgasser et-
• Frustrerte turister får ikke veksle euro eller bruke
• Flere steder opplever man ville silde-tilstander, der
• Alle kommunene i Vesterålen var på Robek-lista, som innebar at de måtte ha godkjenning fra Kommu- naldepartementet for å foreta gyldige vedtak om låne- opptak. Året etter var Hadsel og Sortland ute av lista. • Enstemmig vedtak om å bygge ny barne- og ung- domsskole på Myre, skulle stå ferdig til skolestart året etter.
har lagt ned kasse- og valutatjenesten.
midnatt.
kontrakt om rehabilitering av bassenget på Melbu.
Gullesfjord i Kvæfjord.
fFr
o
Sjg•
r t pat
n
e
flo
se
de
Si
tighet i sorgen,
l
d
a
e
1
k
A 2010 1709 Side 01 16-09-10 14:01 undret Tveit, og la til at tankene
øya. sier han til Bladet Vesterålen. de.
lokalene. Frid er selv nylig blitt med-
SV E I N RI S T sitter igjen svein@blv.no hendelsene.
etter de
grufulle
torjo@blv.no
Lind, Inger Steinum, Sara hatt en fantastisk vekst og
ble etablert i november 2009 ville bli lagt ned – hvilket
• Andenes skole tar imot elevene i flunkende nytt
skjedde i auIngguensatv. de som omkom i ter-
Det gikk en stille strøm av
Melbu hedret både en venn
rorhandlingene på Utøya og i Ikke mer hat •VEFLKoOrsMvMaErNsministeren kunngjorde at hele kystvakta, til jazzbyen i Vesterålen! Oslo kommer fra Lødingen eller Ordfører Tveit oppfordret også
Se flere bilder
• Sortlandpolitikerne sier ja til vindmøllepark på
inkludert stasjonene i Bergen og Oslo, skal samles på
De samlet seg for å hedre – Dette er så forferdelig. fra minnemarkeringene
LES OGSÅ OM: Russ • Moter • Dataspill • Flyktninger
mistet sine kjære i meningsløse Tveit.
delsen, Arbeiderpartiet og
Åp
Storsenter
d
fra Utøya, delta i sorgen og
ent: 1
16) Coop Mega: 9–20 (18)
.
O
DISTRIKTSAVISA FOR VESTERÅLEN • LØDINGEN OG KVÆFJORD
Sortland
0–19 (
har nær tilknytning til stedet. til samhold i sin tale.
Ånstandblåheia.
densmester i bridge.
på www.blv.no.
Mandag ettermiddag var kir- – Verden må uansett gå vi- kga sliåkevteildfyllitgaev rfoelkpsolamnøno- mderfee. Slloemsnabsjloån lmyåsvsi sttaå sajmo-n
Vi hadde ikke forestilt oss at
v•iseKderiosvetrilaevnendBe .sinEdelltian- gsen fra Sortland blir junior-ver-
sket å minne ofrene og vise de-Løssamlg ker.n1.5,–Vi må ikke la de grufulle (brann, politi og ambulanse) på kystvakta ble på nytt
gelse i smerten over uhyrlig-
Nr. 179
laktighet og medfølelse med handlingene bidra til at det ska-
eo Mareno Leonha(rFdost
hetene.
• SSamtomcencmoedflkyotmtmeurnealel-l tørrfiskproduksjon fra Lofoten til
ser
t.
Uke 37 Sortland, fredag 17. september 2010 90. årgang
d
e som sitter igjen etter å ha pes mer hat, framholdt Vibeke
den er satt i j
•UtFiøvråsrtheasgpe adetak på det nye sykehuset på Stokmark-
Bø – og dobler satsinga.
terrorhandlinger. Samtlige av de som møtte Hagestell, vårmoter –Viskalbeforetlandoget framikirkenbenyttetanled-
Norsk Folkehjelp, gikk det
s ta
a
.
tt a
v fy
lke
sma
Magasin. Del 2sokneprest Gøran Bremnes.
lagt ut.
Protokollen vil de nærmeste
– Bør redusere utbygginga
på Sortland
Lørdag 12. november 2011
–K
Liss Paulsen og rest- en av bedehusforen- ingen på Flesnes i
Kvæfjord kan glede med bakervarer som skaffes flommet innover seg over musikalsk
n ikke drives, med de
adenebyggeåtpenretpåvfeødrtA.ndøyaRakettskytefelt. JoeghTaroovpepleBvjdøNrokrgmeosomnysamferdselsrådiNordland.
len i Andøya.
e
med det som hadde med pro- land skal stå uten b
Røde Kors-
.
g sitter med tusen tan- ler Berit Bang. Den tradisjonsri- rammet, når det • Privat asylmottak planlagt opprettet i Skarsteinda-
•i R9u0sslapnedrmitterte ved Røkkes Norway Seafoods på som ville sette en ny dagsor-
r, både når det gjelder ke Sortlandbedreifvtean klueverrtet fbreaidsMplaessxeri,csioer B
ed Kelna
l MA
Sortlandjente
itt hjem
duksjon og kafé å gjøre, fortel- over. Sortland er fr
opplæring
driften og de ansatte, bakervarer til deEstteør rseteobppuletvi-k- – Jeg vet ikke hvor lang tid
På jobb
u.s
akeri fram- a før hardt gjelder ar-
erit Bang.
åpen som før, morgenen etter
keneiSortland,tilmangepriva- dettarførdetermaluvolriiganåg.v(Fæoto:rTeoriJohannMesJaensen)en hennes, bakermester tradisjoner
• Pasientombudet for Nord
a
b
Fylkesmann Hill-Marta Solberg tok et dugelig spadetak på tomta for det nye sykehulsettpå Stokmlearvknesr. Oigndgermsepd elribkygtgeprnosjektet ifor Arkhangelsk Røde
flyttet fra Sort- Fylkesmann Hill-Marta Solberg tok et spadetak for det nye tonnevis av fisk vegg i vegg med fabrikken, som selges
Ber
lntr
m
il
ettet. – Avtrekksanlegget har nok sen. Dagens firma er e
K
r bvianrdfuelllfsyernidienKdveælenfjaovrbdygågpetnetC,o2n5ditåori,etmtedratrtedje
nn
Hill
og russefeiring erfolksomharmistetdetdyreba- ningentilåsettesittnavnikon- blant temaene du kan
lese om i Flisasreste i livet, innledet dolanseprotokollen som var
tausetogettilKongesteinen
-M
art
Solb
erg
• Høyre gjør et brakvalg i Sortland, og Grete Ellingsen
Andøya, synes 333- torjo@blv.no
skvadronsjef Håvard til å stagge flammene alene. eies av familien Geor
•
S
a
vet 2000 varige arbeidsplasser ved utbyg-
a
L
g-O
øarmda
t
t
l
se
gmsp
i
l
n
oer
Fiskarlederen i Nordland gir
er
o
.M
to
i
l
l
ø
pp
th
lev
a
SIDE 19Ordfører Vibeke Tveit og sokneprest Gøran Bremnes hadde an- ging av Nordland 6 og 7.
Hhunafdradmekaelliertliadtter og itt god trekk til flammsetenrek, stø2tt0e02ti,l dpeåantsuafttenheosav henter inn alvorestv.arforhversindelavinnholdetimandagensmarkeringiLø-
aormdD
egr
t
t
k
r
e
likpy
njeltetgergBeetritiBl aNnge.rgård BNøorwsatyoSHfeaearfrodyodiBgsaMnmgelsbetudarotgnetdyeher a
etre
Abonnement: dingen kirke. – Hvorfor er nasjonen rammet av slike uhyrlige
on
i
k
,
n
s
ukb
uåm
og
lv.nloytteverdaibgo.n@Dbelvt.noble en andre filetanleggene i konser- bygget. handSleinlvgefir?k, kunhdurent Tteveleitf.o(nFoptoå: Snvaeitn- Rislet)t. Opprinnelig var ba
f
b
k
a
y
el
Hvorfor?
En tydelig rørt ordfører Vibeke
dagene være lagt ut på Løding- en rådhus for de som måtte øn- ske å sende en siste hilsen til de som er berørt av de feige og uhyrligehandlingenepåUtøya og i Oslo.
Tveit talte til de mange fram- Formannskapet imøtte?
Sortland ønsker ei
mindre dominerende – Det er uvirkelig at vår fre-
utbygging sørøst fordelige og demokratiske nasjon Sortland storsenter.
SIDE 5
Glede over
onnyststjåofrøgrelDag Tore Hanssen. (Foto: Mareno Leonhardsen)
nd at Sort- annet steds fra. Kaféen var og i kafédelen i før
velklang. SIDE 17
t
brannen.
med Lill Lindfors i Sort- net som mangler råstoff, mens (Foto: Kris- ta om at det var brann i bedrif- SortlanJdeaensn+ del av E
kapasitet. trålere med leveringsplikt kom- tina JAJZoZhFEnS-TIVALten. firma, hdertetvee-t av veksl
land jazzfestival.
SIDENE 5, 12 og 13 mer til land med fisk som sel-
s•enN) ordlaks’ n–yeDebt rfølntens buvåitrkteillig,2f0o0rtelm- ilklieorenfeør Hdaørpryt Bpaång st
lerBeritBangtilBlaLdilleLitndVforessjatremrer-te. egenbedrift. Børøya. Han sier seg mektig irritert
ålen. Slokkinga har gått hnaårdht an serBhavkaerdieutlseavlegreintgSs-kib • Bø kommune opplevde økning i folketallet for før-
ut over bygget, der vannplhikatrige itrSåkleirbnsegåsrlidpepnerhuanrnsamm ste gang i moderne tid (+26). med.
2011
www.blv.no
Redaksjon: red@blv.no
Annons annons
• Sortland går fra robek til 11 millioner i pluss.
hetsprisen for sitt idretts- og nærmiljøarbeid.
– Og bruddet de gjør mot le- • Orion-fly fra Andøya reiser på pveirinagtsjpaliktenu,tehnarfonrækrmyses-t
slått seg gjennom taket. (Foto: Kristina Johnsen).
• Geir Wilhelm Wold er tilbake som daglig leder i
• Risøyhamn, Sortland og Stokmarknes lager fest for hurtigruta, i forbindelse med den direktesendte tv-
skal ikke ha noen ytterligere ut- sted og sine anlegg et fast og videreforedler og skape huling av deltagerloven. Det er trygt råstoff gjennom året. Så beidsplasser på land, sier
ferden til MS «Nord-Norge.
Han viser til at tusenvis av tonn
ny fabrikk sammen med Maritex.
• Nytt visningsanlegget for akvafikskuelrtkunryttåept tnil enosrdinoBrlsok kfis--
f•or Då eienknvoyter,uerndgedt eonmdasestkolen på Myre kan endeligikkåepgnå.e.
keindustri gjennom slike vilkår – Nå har man forsøkt å vri • Andøy kommune overtar nyskoselgeunt apv ådeAttengdjenenoemse.t kom- plisert system. Vi bør legge til rette for at de få anleggene vi har igjen, skal kunne overleve,
gative virkningen. Hundrevis av folk rammes.
Samfunnet må stille krav
skritt i gal retning, hevder fis- – Men jeg beklager a
ken.
• Byste av Sortlands grunnlegger Georg A. H.
få
orda
samarbeid, sier Einar drive hjelpearbeid
Han synes kystflåten bør
t og større fryseri, ny kai og utvidet tank-
ges vekk.
genser
(Foto: Hilde Jørgensen)
Bakeri m
HADSEL: – Trålerne og
myndighetene har uthu-
Fredag 10. juli 2009
ov
a trålk
sorgen etter 22. Juli. (Foto: Bengt Are Pettersen)
HADSEL: Over 600 vertsen fra «Amazing Grace». noe slikt kunne skje i Norge, • Hele distriktet viser sin sorg og medfølelse med mennesker samlet Sterkt og stemningsfullt. sier de fem ungdommene til
Ring oss!
Hansen og Frid Hansson fra
oppsving de siste månedene.
minnet til ofrene for terroren
vedHadselrådhus,derman
lba linrednbylomosrtedr,føfarkeler foog r et blått flertall. Kjell-Børge Frei-
berg (Frp) fortsetter som ordfører i Hadsel, Jonni Sols-
ysetrfltåten bø
flagg, og tente lys. Også Had-
sel AUF, som er direkte be-
rvøirtk, d(eHltok). fortsetter i Andøy og Sture Pedersen (Ap/H) i
sen.
Kystvakt-led- Dypt bevegede og sørgende hadselværinger la ned blomster og s.
H
mae
sedr.emlbsoum. for- skureM
– Jeg kjente mange som
Bø. I Lødingen blir Anita Marthinussen (H) ny ordfø-
var på Utøya. Vi har hørt og
rer, og Torbjørn Larsen (Ap) tar over i Kvæfjord. Jørn
lest at kjente og kjære er bor-
– En stor
te. Men de lever i hjertene vMjåoreba,brstasiklneaduelrsisNeonrsk(ØFoTlkLe-)blirnyordføreriØksnes.
hgjejløprVesterålen, Jørn Torger-
• Universitetet i Nordland flytter inn i Hurtigrutens
u
Når beslutninga om å
flyt
te
elsen til Sortland nå tente lys til minne om ofrene fra terroren. (Foto: Tor Johan-
–•GYlemstmeer,imeetnitkikleDforetine sorte gryte i Lødingen Vestbygd
er tatt, er det en stor
nes Jensen)
oppgave som samtid- ig starter. – Vi skal
brenner ned.
talte at han som tysker er ut-
l•eNnodr D
a.te
emd k
eog
egjef
sgo
nge k
fhre
tiNoirM
isasjon, sier KV
dske fiskeoljeselskapet Lysi HF overtar
ler
– Men jeg har bodd her i ti
n
• Sortlandkvinner: Sonja Steen blir ny fylkesordfører,
maet begynte på Utøya, kjen-
te jeg at
dette er m
åpent. Plutselig var det én
bom
urudnedrm
dM
Sortland lærer
senå
ffrraaseUtøpyaåsaat melbutråleren «Vesttind» losser
han heller ville hates enn å
en
5
 Fakkel- og blomstertoget på Stokmarknes samlet over 600 mennesker. (Foto: Bengt Are Pet- tersen)
riften vi-
 skjedde, sa Becker.
BaOkgesårio&rdfører Kjell-Børge
Freiberg mante til å vise om-
genera-
sorg for hverandre:
. Bygget
– Samhold og omtanke er
mgedEislliinnmgo-tterror,sahan. ogFridHanssonfraMelbuharenvennogklassekam
taMbelnesrt bievegede mennes- ker begynte å legge ned blom-
ennå ingen hadde hørt nytt om mandag kveld. (Foto hannes Jensen)
bakeriet
ster og flagg, spilte Stine Si-
på 60-tal-
keriet på
lJleinagnse+ns
eT-nsdheirtba-
Faør9t9e8.t- sin NÅ
sbakeren
e eiere.
76120080
e: Abonnement: e@blv.no abon@blv.no
Stine Lind, Inger Steinum, Even Lie Jacobsen, Sara
 hun til Bladet Vest- erålen. SIDE 16
www.blv.no
Redaksjon: Annonse: red@blv.no annonse@b
På lag med rederne
– Det er et forferdelig para-
skjedd i samarbeid med myn-
dighetene, mener han.
Her leverer tind på Men Melbut ne bidrar mye til drift letfabrikken er.
kvote som blir høyt priset og
topp Ørjan Robertsen i Hadsel tåle å høre at nettopp det kan Meløysund er også skepti
og selges. Og så sitter industri-
egne kvoter: – V må huske på at en bråte med fryseri.
Brannvesenet fikk ganske snart kontroll over varmen, etter å ha
en igjen uten verdier. Det vi
– Å ta mer av fellesskapets av rettighetene ble tatt av fel- – Det har vært en fin or ressurser for å fortsette galska- lesskapets ressurser og gitt til at kystflåten leverer fers
trenger er en innskjerping, sier
pen, har ingenting for seg. Vi trålere som skulle skaffe sitt godt råstoff til industrien,
Meløysund.
Maritex. Samtidig har Vesteraalens kjøpt alle Maritex-
Hundrevis rammes
aksjene fra islandske Lysi, og har planer om å bygge
Før 1298.- NÅ
kommet langt nok. Hvis man er systemet blitt utvannet – Så langt som til å forb
ikke engang skal trenge båter ved hjelp av politikerne. seanlegg i kystflåten, vil
karlagslederen.
skjer. Utviklingen går fei Ferskt råstoff skaper akt på land, mens frossent r nesten ikke skaper noe. I Norge har vi kunnet slå i b
har hatt aktive mmet inn med anlegg på land
al det ikke være – Kystflåten ville vært
til å stille opp for disse gene med langt strenger tingelser enn trålerne har tror Einar Helge Meløysu
Ellingsen avdukes.
La kystfiskerne overta
– Men vi bør ta kvotene fra trå- lerrederiene som ikke ønsker å oppfylle leveringsplikten. Så
Han mener det er et stort problem at stadig større andel av kvotene i Norge eies av pas- sive redere og eiere som må ha dispensasjon fra deltagerloven.
Forstår trålfiskerne
Han understreker at han har
pene som frykter for arbeids- plassene sine, når det kommer forslag om å overføre trålfisken til kystflåten, sier han.
 framholder han. sympati med mannskapene på – Når Røkke nå ser ut til å si Aker-trålerne også, som føler at
kunne man la kystflåten dispo- nere disse kvotene i en tiårspe- riode og se om de gjør det bed- re, sier Meløysund.
med at vi som er ko fangst, og leverer. Sk
Bladet Vesterålen – lokalhisttoakrkioeg fgarvjeel tnil nheloelmland1in0- 0deåhernges i gapestokken. dustrien, ser du den enormt ne- – Jeg skjønner de mannska-
                   –
Ov a
e e e
e e
t
A
M r
å
My
S
h np fi
l
B
d
m
d k
h y
å N o
a e i
n
Fiskarlagslederen synes det er
– Ikke én fisk til må deles ut
   277   278   279   280   281