Page 278 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 278

 16 JUBILEUM Onsdag 29. desember 2021 Bladet Vesterålen
 I september fylte Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Husker du ...? – Kavalkade 2000-2020 – del 2
I jubileumsboka fra 2000 leverte vi en kortversjon over store (og siste 20 åra – for hva husker du fra den perioden? små) hendelser fra avisas dekning i 80 år. Her fyller vi opp med de
Saker fra 2006-2011
    Blv.no forside i 2006. (kilde: archive.org)
2006
• Blv.no en realitet – Bladet Vesterålen med egen nettavis.
• Papiravisen doblet kapasiteten etter å ha investert i presse som kunne trykke 32 sider.
• Nordlaks ansatte 70 nye arbeidere og ble Hadsels største private arbeidsgiver. Filetproduksjonen ble utvidet til to skift og produksjonskapasiteten fordo- blet.
• Nybygde Andenes Fiskemottak i gang, eid av Vest- eraalens,; skulle levere til Maritex og Vesterålen Fis- keboller samtidig som man satset stort på det spanske markedet.
Andenes fiskemottak åpnet i mars 2006. (Foto: Kenneth Did- riksen)
• Vinmonopol åpnet på Stokmarknes.
• Coast Air startet flygninger på Andenes, overtok rutene til Tromsø og Bodø. Året etter gikk selskapet konkurs.
• Kleiva og Sortland videregående skoler slå sammen. • Planer for nytt hotell i Gammelhavna, mens Vester- ålens Hermetikkfabrikk startet grunnarbeidet for ny fabrikk like ved.
• Nordtrafikk (buss og ferge) solgt til det internasjo- nale transportselskapet Veolia.
• Ny hurtigruteterminal på Sortland tatt i bruk.
• Vesterålen Sparebank (avdeling under Harstad Spa- rebank) etablert på Sortland.
• Probio Nutra Forte på Andenes og Vesterålens Naturprodukter inngikk avtale om produksjon av Fri Flyt-kapslene, til en verdi på mer enn 100 mill. kroner. • Andmyra Vindpark fikk konsesjon av NVE til opp- setting av 64 vindturbiner mellom Ramså og Skar- stein.
• 98 vesterålinger mistet lappen på grunn av fartso- vertredelser i 2006.
Omlag 2000 mennesker møtte opp for å se kamp mellom TIL og Bodø/Glimt i Blåbyhallen. (Foto: Trond K. Johansen)
2007
• Nordlandsbanken la ned på Melbu og Sparebanken i Bø ble en minibank uten skranke og kasse. Et par år seinere var det totalt slutt på penger over skranke i bank i hele Vesterålen.
• Blåbyhallen offisielt åpnet med festforestilling for nesten 1.000 publikummere i mars, mens oppvis- ningskampen mellom Bodø-Glimt og Tromsø på høs- ten samlet over 2.000 tilskuere (Glimt vant 3-2).
• Planer for nytt kulturhus til 186 mill i lokalene til hermetikkfabrikken lagt fram og koblet opp mot hotellplanene.
Skisse av et forslag til kulturhus på Sortland. Forslaget var å knytte kvartal 14 og 15 sammen, med Kjøpmannsgata som vestibyle på 3 etasjer. (Skisse: Arkitekt Olav Hansen)
• Vinterfisket i Vesterålen passerte for første gang lofotfisket. Forskerne forklarte det med at skreien stoppet for å gyte i Vesterålen.
• Sminesveien i Øksnes skulle få fast dekke, lovet Vegvesenet som mente vedlikeholdet av den elendige grusveien ble for kostbart (arbeidet kom i gang i 2011). • Romset skole (på veien til Smines) lagt ned og solgt. • Planer for fjernvarmeanlegg med energi fra avfall lansert på Børøya.
• Søppelberget i havna på Sortland (avdekket i for- bindelse med bygging av hermetikkfabrikken) skapte fugleproblemer til sjenanse for hurtigrutepassasje- rene. Søpla ble til slutt fjernet, men ingen fabrikk bygd. Den danske fabrikkeieren hadde pengeproble- mer, stoppet planene og ønsket å avslutte engasje- mentet på Sortland.
• Brukrysset på Sortland bygd om til rundkjøring.
• Nature Aid-festivalen på Sortland ble en fiasko; medførte på sikt at Reno-Vest som hovedansvarlig måtte betale dyrt, der styret måtte gå og direktøren fikk sparken.
• Nye ordførere etter kommunevalget: Vibeke Tveit (Ap) i Lødingen, Sture Pedersen (H) i Bø, Kjell B. Frei- berg (Frp) i Hadsel og John Danielsen (Ap) i Øksnes.
Fortsatte gjorde Svein R. Jacobsen (Ap) i Sortland, Lillian Hessen (V) i Kvæfjord og Jonni Solsvik (H) i Andøy.
• Nytt innløp til Melbu havn åpnet.
• Lofast åpnet av dronning Sonja 7. desember: Lofo- ten ble fergefri og ettertida viste at løsninga ikke var negativ for næringslivet i Vesterålen – snarere tvert imot.
• Kvinner i Vesterålen gikk sammen om å samle inn penger til en MR-maskin til Stokmarknes sykehus; maskinen ble installert i 2010.
Hennes Majestet Dronning Sonja og den gang regionvegsjef Torbjørn Naimak knøt fire bånd til en ring, som symbol på at regionene ble bundet nærmere sammen. (Foto: Svein Rist)
2008
• Sortland kommune opplevde nedgang i folketallet for første gang siden 1980.
• Torsketunger fra Vesterålen ble gourmetmat i Europa, kunne avisa fortelle. Som om det skulle være noen nyhet?
• Skolene på Medby, Åse og Nordmela skulle legges ned, bestemte Andøy kommunestyre. Nytt privat til- bud i gang på Åse fra høsten.
• Hadsel kommune sa nei til å overta ansvaret for bassenget på Melbu, hvilket ble starten på en lang kamp. Året etter vedtok fylkeskommunen at bassen- get skulle rives – uten at siste ord likevel var sagt. I vår vedtok likevel kommunestyret å overta bassenget fra fylkeskommunen, med betydelige bidrag fra melbu- væringene sjøl i form av innsamla penger og dugnads- innsats.
• Vesterålsklinikken – lege, tannlege, hudpleie og gestaltterapi under samme tak – åpnet på Børøya.
• Folkeuniversitetet på Sortland konkurs.
• Kleiva vgs kunne endelig ta i bruk nytt fjøs.
• Andøy formannskap sa nei til å la bygdene Forfjord, Medby og Fornes bli en del av Sortland kommune – som for sin del sa ja til å ta imot dem, om det ble utfal- let.
• Morildhallen tatt i bruk etter 3000 dugnadstimer og betydelig støtte fra næringsliv og kommune.
Morildhallen.
    Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år

   276   277   278   279   280