Page 247 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 247

 Bladet Vesterålen Lørdag 13. november 2021
JUBILEUM 21
 I september fylte Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
 år 1921 – 2021
Blanda drops – fra vårt arkiv
            Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
Melbu: Utklipp fra avisa 13. november 1975, fra en sak om Melbo Fiskeindustri.
   245   246   247   248   249