Page 241 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 241

 18 JUBILEUM Lørdag 6. november 2021 Bladet Vesterålen
 I september fylte Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – fra vårt arkiv
 Merknad: I forrige utgivelse uteble beskrivelsen av de historiske sidene. Saken om Hadsels vekst var hentet fra en helsidesak 4. november 1971.
 For 100 år siden: Utklipp fra avisside, 7. november 1921.

   239   240   241   242   243