Page 232 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 232

 16 JUBILEUM Tirsdag 2. november 2021 Bladet Vesterålen
 I september fylte Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Alf Oxem forteller – Om å lage avis – del 4
Prosessen med å lage avis har i hundre år gjennomgått ei revolu- Teksten er hentet fra jubileumsboka fra 2000. sjonerende utvikling. Her noen glimt fra denne avisas revolusjon.
Brev til avisa
Nybygd trykkeri- og avisgård i Kjøpmannsgata: Sommeren 1955 åpnet en helt ny verden for både avisa og trykkeriet. Øverst til høyre: Kombinert redaksjon og ekspedisjon, til venstre for det ser vi setteriet. I kjelleren stod avispressa, en eldre brukt frankenthaler boktrykkpresse, med utstyr for automatisk papirmating.
  Avisa har alltid hatt åpent øre, og spal- teplass, for leser- nes meninger. Både angående nyhetsbil- det, og ris og ros om avisa i seg selv. Vi ser på noen av brevene til og fra avisa.
– Da avisens redaktør har nek- tet vårt tilsvar spalteplass, har ...NN... funnet at vi ikke kan la Bladet Vesterålens påstander
stå uimotsagt. Det ble derfor 28. januar innlevert politian- meldelse mot avisen, ansvarlig redaktør Karl Glad Nordahl, samt journalist Marit Holm for brudd på straffelovens §§ 246, 247, 248 og 249 om ærekrenkel- ser. Strafferammen for dette er fengsel i inntil tre år. (1995)
Vedlagt sendes en annonse som sto på trykk i Dagbladet 10. april 1993. Det viser seg at vedkommende som har satt inn denne annonsen er bosatt i ...XX..., Vesterålen, og har dette som hobby. Han har fått cirka 600 svar fra seriøse kvin- ner som på denne måten er blitt lurt. Man utleverer sitt privat- liv på godt og ondt til en lystløg-
ner som sitter og fråtser i brev fra kvinner over hele landet. (1993)
Vi sier herved opp vårt abonne- ment på Deres avis fra 1. april 1993 og inntil videre. Årsaken til vår oppsigelse er blant annet avisens meget ensidige hold- ning i EØS- og EF-saken. (1993)
Jeg bestilte avisen fordi jeg skulle få lese om EU-motstan- den i Nordland, men det var lite det sto om den. (1994)
Forslaget (om å sette «Ståltind» på land) synes jeg er for godt til å være aprilspøk, og du bør vur- dere hvordan det kan løftes opp på et realistisk nivå. I en region
hvor fiskeri både er historisk og avgjørende for framtiden, så mangler vi fortsatt utdannelse i moderne fiskerifag ... kan- skje kan en aprilspøk bli den vitamin som må til for å få liv i saken. (1998)
Avisa er kjempefin, fint for- mat og trykk og masse interes- sant å lese. Dere får med dere det meste, har jeg inntrykk av. Grunnen til at jeg likevel sier opp abonnementet er at det er 50 år siden jeg flyttet fra Vest- erålen; men det har vært mor- somt å lese om alt som foregår rundt omkring ... (1998)
Et sterkt bevis på at demokra- tiet har fungert under Lofast-
debatten er imidlertid Bladet Vesterålen. Selv om det ikke har vært tvil om avisas redaksjo- nelle standpunkt, har Bladet Vesterålen hele tiden vært åpen for innlegg både for og imot, og har ikke tatt hensyn til sterke anmodninger om sensur og refusjon. Avisa har min ufor- beholdne anerkjennelse. Roger Kristoffersen. (1998)
Men det er her Bladet Vester- ålen kommer inn som det strå- lende lyspunktet i hverdagen min. Nesten hver dag kommer det ei avis dumpende ned i post- kassen min, det er dagens høy- depunkt å få sette seg ned og kose seg i godstolen med den nye avisa, da er jeg i min egen ver-
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år


   230   231   232   233   234