Page 227 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 227

 28 JUBILEUM
Torsdag 21. oktober 2021 Bladet Vesterålen
  I september fylte Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – fra vårt arkiv
   23. oktober 1986
 22. desember 1970
 17. januar 1984
 20. oktober 1966
20. oktober 1966
23. oktober 1986
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år   225   226   227   228   229