Page 213 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 213

 24 JUBILEUM Fredag 1. oktober 2021 Bladet Vesterålen
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – fra vårt arkiv
  21. juli 1936
17. november 1936
   17. september 1936 28. juli 1936
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år   211   212   213   214   215