Page 212 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 212

 20 JUBILEUM
Torsdag 30. september 2021 Bladet Vesterålen
  I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – fra vårt arkiv
  30. november 1933
 5. desember 1933
4. juli 1933
23. november 1933
30. november 1933
   Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
   210   211   212   213   214