Page 209 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 209

 Bladet Vesterålen
Lørdag 25. september 2021
JUBILEUM 23
  I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – fra vårt arkiv
   11. mai 1938
  8. april 1937
20. april 1937
22. april 1937
22. april 1937
  8. juni 1937
 8. juni 1938
 5. mai 1938
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
   207   208   209   210   211