Page 205 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 205

 12 JUBILEUM
Lørdag 18. september 2021 Bladet Vesterålen
  I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – fra vårt arkiv
  20. januar 1938
2. februar 1938
21. september 1985.
21. april 1938.
    21. september 1985.
 12. mai 1938
13. februar 1934.
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år


   203   204   205   206   207