Page 171 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 171

 Bladet Vesterålen Fredag 6. august 2021
JUBILEUM 15
  I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Herleiv Dahls årskavalkader – del 72
«Vil du se ditt lokalsamfunn og din samtid i et videre perspektiv, må du lese aviser. Ikke bare dagens aviser, men også gamle aviser. Da vil du oppleve at nyheter den gang er blitt historie i dag.»
Slik innledet den pensjonerte rektoren ved Sortland gymnas, dr. phil. Herleiv Dahl (1910-90), avisas første årskavalkade fra «de harde tredveåran».
I utgangspunktet skulle han bare levere korte rapporter annen hver uke i 1981, der han ønsket å følge «10-åringen VESTERÅLEN» fra 1931 gjennom et helt år. Hans glimt ble imidlertid så populære at han måtte fortsette å levere sine rapporter i åtte år (så lenge helsa holdt) – 24 per år, til sammen 192 artikler.
Tilbakeblikkene på 1980-tallet handlet om hendelser for 50 år siden.
 Vesterålen og verden for 87 år siden
Av Herleiv Dahl – utklipp fra 3. mars 1984
Utklipp fra avisa
  1. mars 1934
1. mars 1934
1. mars 1934
      1. mars 1934 1. mars 1934 8. mars 1934 1. mars 1934
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år


   169   170   171   172   173