Page 155 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 155

 16 JUBILEUM Onsdag 21. juli 2021 Bladet Vesterålen
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – fra vårt arkiv
 Myre: Storgata på Myre sett fra vest mot øst, med rådhuset til høyre i bilde, 1995.
 Hekktrål: Myrefisk 1 i Myre havn 1988.
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
   153   154   155   156   157