Page 15 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 15

 Bladet Vesterålen Torsdag 14. januar 2021
JUBLIEUM 21
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Herleiv Dahls årskavalkader – del 2
«Vil du se ditt lokalsamfunn og din samtid i et videre perspektiv, må du lese aviser. Ikke bare dagens aviser, men også gamle aviser. Da vil du oppleve at nyheter den gang er blitt historie i dag.»
Slik innledet den pensjonerte rektoren ved Sortland gymnas, dr. phil. Herleiv Dahl (1910-90), avisas første årskavalkade fra «de harde tredveåran».
I utgangspunktet skulle han bare levere korte rapporter annen hver uke i 1981, der han ønsket å følge «10-åringen VESTERÅLEN» fra 1931 gjennom et helt år. Hans glimt ble imidlertid så populære at han måtte fortsette å levere sine rapporter i åtte år (så lenge helsa holdt) – 24 per år, til sammen 192 artikler.
 Vesterålen og verden for 50 år siden
Av Herleiv Dahl - Utklipp fra 31. januar 1981
  Herleiv Dahl leverte på 80-tallet to tilbakeblikk i månden i åtte år, der han rapporterte hva VESTER- ÅLEN av stort og smått var opp- tatt av på 30-tallet - sett med his- torikerens briller.
Utklipp fra avisa
 20. januar 1931
 27. januar 1931
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
   13   14   15   16   17