Page 14 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 14

 Bladet Vesterålen Onsdag 13. januar 2021
JUBILEUM 13
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Herleiv Dahls årskavalkader – del 1
VAv«mDSHtrlVeHeaeiåkirdlvledievndsiruleinuvldåleltesurDiasdevaeonedhpt»Dailp.rådtvat(lier1esh9lnevåol1erpk0.-aeIa-lkn9lUtskse01anejt9o)myk,2bnhnl1faeieu–vprtntei2epsen0adrr2ofosade1rgkefatøengdorn1irsgnse7taena.snvavjågieamsrednsetkeruiS,adboamvlIsHiriatetseolte1nakterdphae9novtidr8tgesidietmls1lgeboeåeybafrrmgeiekaneieranvpbifm«ayeldidslklrlaDe,eskfdgpraorh.eBavg.»oalkpiaksrthdedlivirperell.,tpsVfreaå5staugmheIrvkojru0åeåieslstdntlageitktn,ne1a)op9an–hrmå8fegou21svsnr,4eptdrnstaupretenhertlkretårhtketlrsaåte.gnratåVjå,eisøtrnkl.idhnedlnuaHsvsolrkealeamevmrnetearhsmlåaegsgn–lnteiefnløniåbjmedluga1mbt9eriaea2lbel«prlu1ake1p0mervot-riesmeiårkårtreldrieiedenerkrtlg.teoi2ermr0åtnie2tdVtd1r.eEassåSpmåTfpråEUroR(aorsptÅågeuLkralElæealNnvinr»epgnifesarpnatahh1eh9vlas3ean1r 163. januar 1931
Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
«Vil du se ditt lokalsamfunn og din samtid i et videre perspektiv, må du lese aviser. Ikke bare dagens aviser, men også gamle aviser. Da vil du oppleve at nyheter den gang er blitt historie i dag.»
Slik innledet den pensjonerte rektoren ved Sortland gymnas, dr. phil. Herleiv Dahl (1910-90), avisas første årskavalkade fra «de harde tredveåran».
I utgangspunktet skulle han bare levere korte rapporter annen hver uke i 1981, der han ønsket å følge «10-åringen VESTERÅLEN» fra 1931 gjennom et helt år. Hans glimt ble imidlertid så populære at han måtte fortsette å levere sine rapporter i åtte år (så lenge helsa holdt) – 24 per år, til sammen 192 artikler.
     Vesterålen og verden for 50 år siden
Av Herleiv Dahl - Utklipp fra 17. januar 1981
Utklipp fra avisa
  6. januar 1931
13. januar 1931
  13. januar 1931
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år


   12   13   14   15   16